Uzman Psk. Gülümser GENÇ YERLİTÜRK – Klinik Psikolog

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Uzman Psk. Gülümser GENÇ YERLİTÜRK – Klinik Psikolog


1974’te ­­­Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğan Gülümser Genç Yerlitürk, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde okumaya başladı. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi’nde staj yaptı. 1995 yılında mezun oldu ve aynı yıl yüksek lisans programında eğitim görmeye hak kazandı. Klinik Psikoloji alanında aldığı bir dizi dersten sonra, 1998 yılında, “İçe/Dışadönük Kişilik Yapısı İle Mantıksal Bellek, Psiko-Motor Öğrenme ve Enterferans Etkisi Arasındaki İlişki” üzerine yazdığı tezle, “Uzman psikolog” unvanı aldı.

 

Gülümser Genç Yerlitürk, meslek yaşamına 1996’da, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde başladı. Başlangıçta, her ikisi de klinik psikolog olan Emre Konuk ve Yavuz Erten’in süpervizyonları altında yetişkinlerle çalıştı. İ.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Adolesans Birimi’nden Psikiyatr Dr. Talat Parman’ın bir projesinde çalıştıktan sonra, ergenlerle de görüşmeye başladı.

 

Gülümser Genç Yerlitürk, 1997 yılından itibaren, mesleki çalışmalarını Prof. Dr. M. Kerem Doksat ile birlikte Polimed Sağlık Hizmetleri’nde sürdürdü. Yerlitürk bu kurumda 11 yıl boyunca, ağırlıklı olarak depresyon, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk (takıntılar ve zorlantılar), panik bozukluk, cinsel işlev bozuklukları tanısı almış ya da bu konularda belirgin sıkıntıları olan ergen ve yetişkinlerle çalıştı. Ayrıca ergenlerle internet bağımlılığı, verimli ders çalışamama gibi spesifik konularda çalışmalar yaptı.

 

Yerlitürk, Psikanaliz ve Psikodinamik Terapiler, Bilişsel-Davranışçı Terapiler, Aile ve Çift Terapileri konusunda çok sayıda eğitim almıştır. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

 

GÜLÜMSER GENÇ YERLİTÜRK’ÜN ÇALIŞMA ALANLARI

 

ERGEN (12 – 20 YAŞ) YETİŞKİN (21 – 65 YAŞ) YAŞLI (65 YAŞ ÜSTÜ)
 ARKADAŞLIK SORUNLARINDA DANIŞMANLIK  AKUT STRES BOZUKLUĞU  AKUT STRES BOZUKLUĞU
 DERS ÇALIŞMA VE DİSİPLİN DANIŞMANLIĞI  BİPOLAR BOZUKLUK  BİPOLAR BOZUKLUK
 FOBİLER (KORKULAR)  ÇİFT TERAPİSİ  ÇİFT TERAPİSİ
 KARŞI CİNS İLE İLİŞKİDE DANIŞMANLIK  DEPRESYON  DEPRESYON
 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (TAKINTI)  DİSTİMİK BOZUKLUK (KRONİK DEPRESYON)  DİSTİMİK BOZUKLUK (KRONİK DEPRESYON)
 PANİK BOZUKLUK  HİPOKONDRİASİZ (HASTALIK HASTALIĞI)  HİPOKONDRİASİZ (HASTALIK HASTALIĞI)
 SALDIRGANLIK VE ŞİDDETE YÖNELME  KİŞİLİK BOZUKLUKLARI  KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
 SINAV KAYGISI  OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (TAKINTI)  OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (TAKINTI)
 YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU  ÖFKE KONTROL BOZUKLUĞU  ÖFKE KONTROL BOZUKLUĞU
   PANİK BOZUKLUK  PANİK BOZUKLUK
   SOMATİZASYON BOZUKLUĞU  SOMATİZASYON BOZUKLUĞU
   SOSYAL FOBİ  SOSYAL FOBİ
   TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU  TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU
   YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

 YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

 

 

 

KAYNAK: http://www.bilted.com/ekip/uzman-psikolog-gulumser-genc-yerliturk