Klinik Psikolog Oya Masaracı

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesi ile tamamladı

Klinik Psikolog Oya Masaracı

Klinik Psikolog Oya Masaracı

  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi (Lisans) – İstanbul Bilgi Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Yetişkin (bireysel)
  • Terapi Eğitimi: Psikodinamik Terapi, Sanat Terapisi
  • Çalışma Günleri: Pazartesi, Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Göztepe
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Kaygı (sosyal kaygı, gelecek kaygısı, bedensel kaygı, vb.); Duygudurum bozuklukları (depresyon, duygudurumda dalgalanmalar); İlişkisel problemler (aile, partner, arkadaş, profesyonel ilişkiler); Duygusal zorluklar (duyguları anlama, düzenleme ve ifade etmede güçlükler); Genç yetişkinlik ve yetişkinliğe geçiş dönemi sorunları (ayrışma-bireyleşme, arzuları bulmada güçlükler); Kimliğe dair zorluklar; Zorlu yaşam olaylarıyla baş etmeye dair zorluklar; Ayrılık, kayıp ve yas; Geçmiş ve güncel travmatik yaşantılar

Profesyonel Geçmişi

Lisans eğitimini 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesi ile tamamlamıştır. Sonrasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamış, uzmanlık eğitimi kapsamında iki yıl süreyle psikanalitik süpervizyon altında klinik deneyim kazanmıştır. 2020 yılında; “İlişkisel mazoşizmin yordayıcıları olarak ayrışma-bireyleşme, içselleştirilmiş utanç ve algılanan ebeveynlik” başlıklı teziyle, fakülte birincisi olarak uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

2018-2023 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji departmanında araştırma ve öğretim asistanı olarak çalışmıştır. Akademik çalışmalarında terapist ve danışanların bedensel deneyimlerini incelemiş, araştırma çıktılarını uluslararası konferanslarda sunmuştur. Şu anda aynı üniversitede Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda, IPA (International Psychoanalysis Association) destekli bir araştırmada araştırma asistanı olarak çalışmakta ve psikoterapi sürecindeki sözdışı iletişim dinamiklerini incelemektedir.

Akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli kurumlarda dışavurumcu sanat terapisi ve dans/hareket terapisi eğitimleri üzerine eğitimler almış, 2017-2018 yılları arasında Sanat Psikoterapileri Derneği’nde genel koordinatör olarak çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Okulları Projesi’nde çocuklarla, Social Innovation Lab bünyesinde ergenlerle ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde genç yetişkinlerle sanat terapisi odaklı psikososyal destek çalışmalarında bulunmuştur.

Psikoterapi çalışmalarına genç yetişkin ve yetişkinlerle psikodinamik ekolde devam etmektedir.

https://kortopsikoloji.com/psikologlarimiz/klinik-psikolog-oya-masaraci/