İslami Rüya Tabirleri, Nablusi, Kirmani, İbn-i Sirin, İmam Cafer Sadık, Seyyid Süleyman, Danyal - T

İslami Rüya Tabirleri

İslami Rüya Tabirleri, Nablusi, Kirmani, İbn-i Sirin, İmam Cafer Sadık, Seyyid Süleyman, Danyal - T

İslami Rüya Tabirleri, Nablusi, Kirmani, İbn-i Sirin, İmam Cafer Sadık, Seyyid Süleyman, Danyal - T

TABAK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tabak görmenin dört tabiri vardır:

1-Hizmetkâr

2-Cariye

3-Hidayet

4-Hayır.

İbn-i Sîrîn: Tabak; işini yerli yerinde yapan hizmetkâra…

Büyük bir tabağa sahip olduğunuzu görmek; güzel bir hizmetkâr bulacağınıza…

Tabağınızın zayi olduğunu görmek; hizmetkârın görevinden ayrılacağına işarettir.

Kirmanî: Tabağınızın ateşe düştüğünü görmek; hizmetkâr veya cariyenizin veba hastalığına yakalanacağına işarettir.

Çağdaş Ulema: Tabak görmek; bir yemeğe davet edileceğinize…

Tabak kırmak; bir yere davet edileceğinize ve bu davette şahsî menfaatler elde edeceğinize…

Evde kullanmak üzere yeni tabaklar satın almak; ailenizin genişleyeceğine…

Tabakları kirli/ bulaşıklı görmek; ev işleri konusunda endişe edeceğinize…

Tabak yıkamak; aşk veya dostlukta uyuma…

Çok sayıda tabak kırmak; mutluluğa...

Porselen tabak görmek; iyi bir arkadaş edineceğinize işarettir.

TABLO

Çağdaş Ulema: Tablo görmek; ummadık bir sevinç yaşayacağınıza…

Tablo satın almak; hastalığa…

Tablo satmak; iyi tecrübeler elde edeceğinize işarettir.

TABUT

Allame Meclisî: Kendinizin veya herhangi bir akrabanızın tabutta olduğunu ve kalabalık bir grup tarafından taşındığını görmek; önder ve saygın bir kişi olacağınıza…

Tabuttan düştüğünüzü görmek; görevinizden azledileceğinize işarettir.

Çağdaş Ulema: Boş tabut görmek; geleceğiniz için boş yere endişelendiğinize…

İçinde ceset olan bir tabut görmek; evlilik veya ortalıkta sorun yaşayacağınıza…

Kendinizi tabutta görmek; evlilik veya ortalıkta sevince işarettir.

TAÇ

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bekâr bir kızın başında taç olduğunu görmesi, evleneceğine ve eğer evliyse, kadınlar üzerinde sözü geçen bir hanımefendi olacağına; evli bir kadının başından tacının alındığını görmesi ise, kocasının başka bir kadınla evlenmek istediğine veya kocasından boşanacağına işarettir.

Allame Meclisî: Bir taca sahip olduğunuzu görmek; bulunduğunuz konumdan daha iyi mir mevki elde edeceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: Taç görmek; kadınlar için kocaya, sıradan insanlar için hayra yorulur.

Başınızda altın işlemeli ya da altından bir taç olduğunu görmek; oldukça saygınlık kazanacağınıza, ancak dinî konuda hassasiyetinizin azalacağına…

Kadın için yukarıdaki rüyayı görmek; makam sahibi bir erkekle evleneceğine işarettir.

Kirmanî: Bir padişah tarafından başınıza taç koyulduğunu görmek; söz sahibi birinin vasıtasıyla muradınıza ereceğinize…

Bir padişahın size taç verdiğini ve bu tacı başınıza koyduğunuzu görmek; güzel ve zengin bir kadınla evleneceğinize ve muradınıza ereceğinize…

Tacın başınızdan düşüp kırıldığını görmek; eşinizi boşayacağınıza veya yakınlarınızdan birinin öleceğine…

Başınızdan tacın alındığını görmek; eşinizin sizden ayrılacağına işarettir.

Çağdaş Ulema: Altın taç görmek; kıyafete ve dış görünüme gereğinden fazla önem verdiğinize...

Gümüşten veya metalden yapılmış taç görmek; bir hediye alacağınıza...

Mersin ağacından yapılmış taç görmek; evleneceğinize veya bir evlilik merasimine katılacağınıza…

Güllerle bezenmiş bir taca sahip olduğunuzu görmek; mutluluğa…

Kemikten yapılmış taç görmek; ölümcül hastalığa...

Güllerle bezenmiş altın taç görmek; hastalar için ölüme, zenginler için başarıya ve fakirler için kötü şansa işarettir.

TAHIL

Çağdaş Ulema: Tahıl, miktarına göre tabir edilir.

Bol miktarda tahıl görmek; nimet çokluğuna…

Az miktarda tahıl görmek; fakirliğe…

Tahıl toplamak; endişelerden kurtulacağınıza…

Tahıl tüccarıyla alışveriş yapmak; yapmanız gereken işleri en iyi şekilde yerine getireceğinize…

TAHT

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada taht görmenin yedi tabiri vardır:

1-İzzet ve makam

2-Yolculuk

3-Mevki

4-Yücelik

5-Otorite

6-Kadir-kıymet

7-İşlerin düzene girmesi.

Allame Meclisî: Tahtta oturduğunuzu görmek; makamınızın yükseleceğine ve zenginlik elde edeceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: Tahta oturduğunuzu ve tahtın üzerine bir şey sermediğinizi görmek; yolculuğa çıkacağınıza…

Tahtın üzerine bir sergi serip üzerinde uyuduğunuzu görmek; tahtın değeri kadar büyüklük elde edeceğinize ve düşmanınızı alt edeceğinize…

Yukarıdaki rüyayı fesat ehli biri görürse; idam edileceğine…

Tahtın kırıldığını ve üzerinden düştüğünüzü görmek; makamınızı kaybedeceğinize ve durumunuzun kötüye gideceğine işarettir.

TAHTIREVAN, SEDYE

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tahtırevan görmenin altı tabiri vardır:

1-Büyüklük

2-İzzet ve makam

3-Mertebe

4-Riyaset

5-Yöneticilik

6-Bir öncünün izinden gitmek.

Allame Meclisî: Tahtırevana bindiğinizi görmek; makam elde edeceğinize ve kariyerinizin yükseleceğine işarettir.

İbn-i Sîrîn: Deve veya at üzerinde tahtırevanla yolculuk yapmak; büyüklük ve menfaat elde edeceğinize…

Aynı rüyada tahtırevanın düştüğünü görmek; bunun aksine tabir edilir.

TAKVİM

Çağdaş Ulema: Takvim görmek; hoş olmayan beklenmedik bir olayla karşılaşacağınıza...

Yeni takvim satın almak; gelecekte mutlu bir yaşamın sizi beklediğine…

Eski takvimi kenara atmak; durumunuzun önce kötü, sonra iyi olacağına…

Yaprak takvimi okumak; uzun süredir öğrenmek istediğiniz birtakım şeyleri öğreneceğinize işarettir.

TALAN, YAĞMA

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada (bir şeylerin) talan edildiğini görmenin dört tabiri vardır:

1-Savaş

2-Mali zarar

3-Üzüntü ve sıkıntı

4-Ucuzluk.

 

Müellif: Malınızın yağmalandığını görmek; mal varlığınız konusunda üzüleceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: Birinin malınızı yağmaladığını görmek; yağmalanan mal miktarınca üzüleceğinize ve zarar göreceğinize işarettir.

Cabir Mağribî: İslam ordusunun bir küfür beldesini yağmaladığını görmek; Müslümanların sıkıntı yaşayacağına işarettir.

TAMBURA (Müz.)

İbn-i Sîrîn: Rüyada tambura çaldığınızı görmek; hastaysanız ecelinizin yaklaştığına, sağlıklıysanız bir musibet haberi işiteceğinize…

Tamburayı kırdığınızı görmek; (günahlarınızdan dolayı) tövbe edeceğinize işarettir.

Kirmanî: Birine tambura verdiğinizi görmek; üzüntünüzün ona geçeceğine işarettir.

TANDIR

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tandır görmenin iki tabiri vardır:

1-Hayır ve bereket

2-Şefkatli ve heybetli kişi.

Allame Meclisî: Yanmakta olan bir tandır görmek; bol miktarda gelir elde edeceğinize…

Tandırda ekmek pişirdiğinizi görmek; bolluk ve genişliğe işarettir.

İbn-i Sîrîn: Tandır; evin beyefendisine veya bazı tabircilere göre evin hanımefendisine…

Elinizde tandır olduğunu görmek; aile reisinin işlerinin yolunda gideceğine…

Tandırın düşüp kırıldığını görmek; aile reisinin birtakım sorunlar yaşayacağına veya hastalanacağına…

Tandırda ekmek pişirdiğinizi görmek; pişirdiğiniz ekmek miktarınca helal rızk elde edeceğinize ve işlerinizin düzeleceğine işarettir.

Kirmanî: Tandırda alevsiz ve dumansız bir ateş parçasının olduğunu, ışığının yukarı doğru süzüldüğünü görmek; Kudüs veya hac ziyaretinde bulunacağınıza işarettir. "Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tur tarafından bir ateş gördü. Ailesine: Siz (burada) bekleyin; ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm, dedi." [203]

TANIDIK KİMSE

Çağdaş Ulema: Bazı tanıdıkları görmek veya onlarla sohbet etmek; yeni bir haber alacağınıza işarettir.

TARAK

Müellif: Rüyada tarak; nesebi belli olmayan ve dinde nifak çıkaran kişiye…

Saçınızı ve sakalınızı taradığınızı görmek; üzüntüden kurtulacağınıza işarettir.

Kirmanî: Sakalınızı taradığınızı görmek; malınızın zekâtını vereceğinize…

Berber; kalplerden üzüntü ve sıkıntıyı gideren kişiye işarettir.

TARÇIN

İbn-i Sîrîn: Rüyada bol miktarda tarçınınız olduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Tarçın içtiğinizi görmek; yaşayacağınız üzüntü ve sıkıntının daha da şiddetli olacağına işarettir.

Kirmanî: Bir hastalıktan dolayı tarçın içtiğinizi ve size iyi geldiğini görmek; hayra alamettir.

TARHUN OTU

İbn-i Sîrîn: Rüyada tarhun otu, kötü huylu kimseye işarettir. Zira tarhun otunun aslı nazar otundandır. Nazar otunun tadının değişmesi için sirkede bekletilir. Daha sonra bekletilen ot ekilir ve ondan da tarhun çıkar.

Birinin size tarhun otu verdiğini görmek; onu veren kişiden zarar göreceğinize…

Birine tarhun otu vermek veya evden dışarı atmak; kötü huylu birinden uzaklaşacağınıza işarettir.

TARLA

İbn-i Sîrîn: Kime ait olduğunu bildiğiniz bir tarla görmek; hem dünyanız, hem de ahiretiniz için yararlı bir iş yapacağınıza…

Kendinize ait tarlada yürüdüğünüzü görmek; savaşa gideceğinize işarettir.

Cabir Mağribî: Tarlanıza ateş düştüğünü ve tarlanın yandığını görmek; kıtlığa ve darlığa…

Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir tarla görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.

Çağdaş Ulema: Bayındır tarla görmek; bir işinizin duraklayacağına…

Viran olmuş tarla görmek; üzüntülü günler geçireceğinize…

Tarlayı sürmek; yoğun işlerle karşılaşacağınıza…

Tarlayı ekmek; savaş ve felakete…

Tarlayı yemyeşil görmek; iyi bir gelir elde edeceğinize…

Buğday tarlası görmek; son derece mutluluğa işarettir.

TARTMAK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada (herhangi bir şey) tartmanın dört tabiri vardır:

1-Doğru karar

2-İyilik

3-Kadıya ihtiyaç duymak

4-Kadı olmak.

İbn-i Sîrîn: Elinizdeki teraziyle bir şey tarttığınızı görmek; insanlar arasında hakemlik yapacağınıza…

Ağır bir şey tarttığınızı görmek; ilim ehliyseniz kadı olacağınıza, değilseniz bir davadan dolayı kadıya ihtiyaç duyacağınıza işarettir.

TAS

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tas görmenin dört tabiri vardır:

1-Hizmetçi kadın

2-Cariye

3-Evlat

4-Menfaat.

TASMA

İbn-i Sîrîn: Rüyada deri tasma görmek; menfaate işarettir. Tasma hangi hayvanın derisinden yapılmışsa, onun değerine göre elde edilen menfaat de bir o kadar çok olur.

Tasmayı parçaladığınızı, kaybettiğinizi veya tasmanın yandığını görmek; tasmanın değeri miktarınca zarar göreceğinize işarettir.

Cabir Mağribî: Çok sayıda tasmanız olduğunu görmek ve bunların eti helal olan bir hayvanın derisinden imal edildiğini bilmek; sahip olduğunuz tasma miktarınca helal mal elde edeceğinize, aksi takdirde haram mal elde edeceğinize işarettir.

TAŞ

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada taş görmenin dört tabiri vardır:

1-Mal

2-Büyüklük

3-İş konusunda zorluk

4-Kazanç.

İbn-i Sîrîn: Taş; işlerdeki zorluğa…

Su altında taş topladığınızı görmek; hile ve zahmetle bir miktar mal elde edeceğinize…

Dağdan taş yonttuğunuzu görmek; katı kalpli büyük bir şahsiyetten hileyle mal elde edeceğinize…

Boş bir araziden taş topladığınızı görmek; çıkacağınız bir yolculukta hileyle mal elde edeceğinize…

Birine taş attığınızı görmek; istemeyerek de olsa, kendi malınızdan birine bir şeyler vereceğinize…

Evinize çakıl taşları getirdiğinizi görmek; getirdiğiniz çakıllar kadar mal kazanacağınıza işarettir.

Kirmanî: Taş görmek; mal ve büyüklüğe yorulur. Gördüğünüz taş ne kadar yumuşak olursa, elde edeceğiniz hayır ve menfaatin de bir o kadar fazla olacağına…

Beyaz taş; erdemli ve sevimli öncü bir kimseyle arkadaş olacağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Siyah veya sarı taş; kaba ve kinci bir öncüyle arkadaş olacağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Kırmızı taş; kaba ve bozguncu bir öncüyle arkadaş olacağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Benekli (siyah-beyaz) taş; nifak ehli biriyle arkadaş olacağınıza ve gördüğünüz taş miktarınca ondan menfaat elde edeceğinize işarettir.

Cabir Mağribî: Açık renkli benekli taş görmek; iffetli, emin ve güzel bir kadınla evleneceğinize veya evlenmek istediğinize işarettir. Koyu benekli taş görmek ise bunun aksine tabir edilir.

TAŞIMAK

Çağdaş Ulema: Birilerinin ev eşyalarını taşıdıklarını görmek; karşınıza çıkacak bir olaydan dolayı belirsiz olan durumunuzu değiştirmek zorunda kalacağınıza işarettir.

TAŞLAR, DEĞERLİ TAŞLAR

Allame Meclisî: Değerli taşları görmenin tabiri şöyledir:

Elmas veya zebercet; saygınlık elde edeceğinize…

Firuze; murada ereceğinize…

İnci; çocuk sahibi olacağınıza veya hizmetkâr istihdam edeceğinize…

Lâl (sarı yakut); malınızın artacağına ve saygınlık kazanacağınıza…

Necef incisi; sonsuz saadet elde edeceğinize…

Sarı ve beyaz akik; erkek çocuğunuz olacağına…

Yakut; mal varlığınızın artacağına ve çocuk sahibi olacağınıza…

Zümrüt; murada ereceğinize ve işlerinizin iyiye gideceğine işarettir.

Çağdaş Ulema: Değerli taş görmek; vesvese içinde olacağınıza…

Değerli taş satın almak; zarar edeceğinize…

Birinin size değerli taş hediye ettiğini görmek; servetinizin çoğalacağına…

Değerli taşa sahip olmak; gurur duyacak bir iş yapacağınıza…

Değerli taş taşımak; kibre…

Değerli taş bulmak; fakirliğe…

Değerli taş kaybetmek; rezilliğe…

Değerli taş satmak; maddî durumunuzun düzeleceğine işarettir.

TAT, TATLAR

Allame Meclisî: Rüyada tuzlu ve ekşi şeyler yemek; üzüntü ve sıkıntıya…

Tatlı şeyler yemek; dünyevî sıkıntılardan kurtulup zenginleşeceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: Leziz ve tatlı şeyler yemek; menfaate…

Acı ve ekşi şeyler yemek; üzüntü ve sıkıntıya…

Hoş kokulu şeyler yemek; övgüye…

Kokusu hoş olmayan şeyler yemek; yergiye işarettir.

TATLI

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tatlı görmenin altı tabiri vardır:

1-Helal mal

2-Menfaat

3-İlim ve hikmet

4-Kültür, edep

5-Övgü

6-Güzel kadın.

İbn-i Sîrîn: Tatlılar; mutluluk ve helal rızka…

Birinin size tatlı ikram ettiğini görmek; tatlı veren kimsenin yardımıyla genişliğe çıkacağınıza işarettir.

TAVA, SAHAN

İbn-i Sîrîn: Rüyada tava, evin hizmetçisine…

Yeni bir tavanızın olduğunu veya birinin size yeni bir tava verdiğini görmek; iyi bir hizmetçi istihdam edeceğinize veya hizmetçinizin işten ayrılacağına işaret eder.

Cabir Mağribî: Tavada bir şey yemek; hizmetçiden hayır ve menfaat göreceğinize…

Yediğiniz yemeğin ekşi veya nahoş olduğunu görmek; üzüleceğinize işarettir.

Çağdaş Ulema: Tava görmek; eski bir dostunuzla karşılaşacağınıza...

Boş tava görmek; ümitsizliğe…

Ocak üstünde tava görmek; menfaat elde edeceğinize…

Bulaşıklı bir tavayı yıkadığınızı görmek; bir işin gerçekleşmesine rıza göstereceğinize işarettir.

TAVLA

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tavla görmenin beş tabiri vardır:

1-Makam

2-Kadın

3-Evlat

4-Mal

5-Tartışma.

İbn-i Sîrîn: Tavla oynadığınızı ve kaybettiğinizi görmek; üzüleceğinize veya bir hileye maruz kalacağınıza işarettir.

Cabir Mağribî: Tavla oynamak; husumete işarettir.

TAVŞAN

İbn-i Sîrîn: Rüyada tavşan, kötüye işarettir.

Tavşan yakalamak veya birinin size tavşan verdiğini görmek; kötü bir kandınla evleneceğinize…

Tavşan postu giymek veya tavşan eti yemek; kötü bir kadından az da olsa menfaat elde edeceğinize…

Bir tavşan yavrusuna sahip olduğunuzu görmek; daha önce tatmadığınız bir durumla karşılaşacağınıza işarettir.

Cabir Mağribî: Tavşan, dindar ve ağırbaşlı kadına…

Tavşan tüyü veya postu; az miktarda mala…

Evinizde tavşan olduğunu görmek; dindar ve ağırbaşlı bir kadınla evleneceğinize…

Tavşan öldürmek; eşinizden yana bir sorun yaşayacağınıza işarettir.

Çağdaş Ulema: Tavşan görmek; korkuya…

Beyaz tavşan görmek; mutluluğa…

Siyah tavşan görmek; mateme…

Tavşan izlemek; macera peşinde olacağınıza…

Tavşan yakalamak; kendinizden çok genç biriyle tanışacağınıza...

Tavşan avlamak; bahtınızın açılacağına…

Tavşan yetiştirmek; ömrünüzün uzun olacağına işarettir.

TAVUK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tavuk görmenin üç tabiri vardır:

1-Güzel kadın

2-Cariye

3-Hizmetçi.

İbn-i Sîrîn: Tavuk; hizmetkâra…

Çok sayıda kümes tavuğuna sahip olduğunuzu görmek; sevineceğinize işarettir.

Kirmanî: Tavuk görmek; dünya malına ve güzellik sahibi kadına…

Tavukların evinizde yuva yaptıklarını görmek; bir kadından menfaat elde edeceğinize işarettir.

TAVUS KUŞU

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tavus kuşu görmenin iki tabiri vardır:

1-Yabancı yönetici

2-Varlıklı kimse.

Hz. Danyal (a.s): Tavus kuşu görmek; bozguncu kadına…

Tavus kuşunun sizinle konuştuğunu görmek; velayet bulacağınıza…

Tavus kuşunun evinizden uçup gittiğini görmek; eşinizi boşayacağınıza işarettir.

İbn-i Sîrîn: Tavus kuşu görmek; yabancı bir yöneticiye…

Erkek bir tavus kuşuna sahip olduğunuzu görmek; yabancı bir yöneticiden mal elde edeceğinize…

Dişi bir tavus kuşuna sahip olduğunuzu görmek; evlenip çocuk sahibi olacağınıza ve kazançlı işler yapacağınıza işarettir.

Cabir Mağribî: Tavus kuşu öldürmek; bakire bir kızla gayrimeşru ilişkiye işarettir.

TAYLASAN

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada taylasan[204] görmenin on tabiri vardır:

1-İzzet

2-Makam

3-Yöneticilik

4-Evlat

5-Baht ve zenginlik

6-Büyüklük

7-Mal

8-İlim

9-Din

10-Kılıç.

Hz. Danyal (a.s): Taylasan görmek; emanete ve dinî inancın sağlamlığına veya evlada…

Temiz bir taylasana sahip olduğunuzu görmek; basiretli biri olacağınıza ve emanetleri sahiplerine teslim edeceğinize…

Kirli bir taylasana sahip olmak; bunun aksine...

Beyaz taylasan görmek; hayırlı evlada…

Kırmızı taylasan görmek; zevk düşkünü evlada…

Siyah taylasan görmek; âlimseniz, çocuğunuzun âlim veya kadı/ hâkim olacağına işarettir.

İbn-i Sîrîn: Taylasan; makam ve büyüklüğe…

Temiz taylasana sahip olmak; insanlara karşı cömert olacağınıza işarettir.

Kirmanî: Taylasanınızın yandığını görmek; (bulunduğunuz bölgede yaşayan) saygın bir kişinin öleceğine işarettir.

TEF ÇALMAK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tef sesi; mutluluğa…

Kadınların tef çaldıklarını görmek; mutluluğa…

Yaşlı bir adamın tef çaldığını görmek; baht ve zafere…

Genç birinin tef çaldığını görmek; bir olayın aydınlığa kavuşacağına işarettir.

Kirmanî: Birinin çok güzel tef çaldığını görmek; güzel yüzlü ama kötü davranışlı bir kadınla evleneceğinize işarettir.

TEKBİR GETİRMEK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tekbir getirmenin dört tabiri vardır:

1-Düşmanın şerrinden güvende olmak

2-Belalardan güvende olmak

3-Hayır ve bereket

4-Önü kapalı işlerin açılması.

İbn-i Sîrîn: Tekbir getirdiğinizi görmek; düşmanların şerrinden güvende olacağınıza ve hayır kapılarının yüzünüze açılacağına işarettir.

TEKME ATMAK, TEKMELEMEK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tekme atmanın dört tabiri vardır:

1-İş konusunda aksaklık

2-Zarar

3-Üzüntü ve sıkıntı

4-Fesat.

İbn-i Sîrîn: Birine tekme attığınızı görmek; tekmelediğiniz kimsenin durumunun kötü olacağına işarettir.

TELLAL, TELLALLIK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tellallık yapmanın dört tabiri vardır:

1-İnsanlar arasında arabuluculuk

2-Doğru yol

3-İyi davranış

4-İyiliği emretmek.

Allame Meclisî: Tellal; insanların arasını bozan kötü kimseye…

Kadın tellal görmek; insanları yoldan çıkaran hilekâr kadına işarettir.

Müellif: Tellal, insanları iyiliğe veya kötülüğe çağıran kişiye işarettir.

İbn-i Sîrîn: Tellallık yaptığınızı görmek; insanları iyiliğe çağıracağınıza işarettir.

TEMREN

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada temren görmenin altı tabiri vardır:

1-Hüccet

2-Yöneticilik

3-Uzun ömür

4-Düşmana karşı zafer

5-Riyaset

6-Menfaat.

İbn-i Sîrîn: Bir düşmanı temrenle vurup yere serdiğinizi görmek; deliller doğrultusunda düşmanınıza galip geleceğinize…

Temreninizin kırıldığını veya zayi olduğunu görmek; bunun aksine işarettir.

Kirmanî: Savaşçı olduğunuzu ve elinizde çelikten yapılmış parlak bir temren olduğunu görmek; saygın bir şahsiyetten menfaat elde edeceğinize…

Temreninizin renk aldığını görmek; bu menfaatin daha az olacağına işarettir.

TENCERE AYAKLIĞI

İbn-i Sîrîn: Tencere ayaklığı, evin hanımefendisine veya reisine…

Yeni bir tencere ayaklığı aldığınızı veya birinin size verdiğini görmek; evde çalışması için hamarat bir hizmetçi istihdam edeceğinize…

Tencere ayaklığının kırıldığını görmek; evinizde çalışan hamarat bir hizmetçiniz varsa, öleceğine işarettir.

Cabir Mağribî: Tencere ayaklığı; ev hanımına veya cesur, güçlü ve kimseden korkmayan gözü pek kişiye işarettir.

TENKİYE

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada size tenkiye yapıldığını ve bundan rahatsız olduğunuzu görmek; durumunuzun kötüleşeceğine…

Yukarıdakinin aksini görmek; saygınlık ve menfaat elde edeceğinize...

İbn-i Sîrîn: Tenkiye, öfkeye ve bir halden başka bir hale geçmeye işaret eder.

Tenkiye yaptığınızı görmek; kazancınızın bollaşacağına işarettir.

TER

İbn-i Sîrîn: Rüyada terlediğinizi ve bedeninizden ter aktığını görmek; gördüğünüz ter miktarınca malınızın azalacağına veya hastaysanız, iyileşeceğinize ve arzu ettiğiniz şeylerin gerçekleşeceğine…

Elbisenizin terden ıslandığını görmek; gördüğünüz ter miktarınca malınızı eşinize harcayacağınıza…

Terinizin beyaz ve hoş kokulu olduğunu görmek; kazancınızın helal yolla olduğuna…

Terinizin kötü koktuğunu hissetmek; bunun aksine işarettir.

Çağdaş Ulema: Ter görmek; hasta kimseler için iyileşmek anlamına gelir.

TERAZİ

İbn-i Sîrîn: Rüyada terazi hâkime, terazi kefeleri hâkimin kulaklarına, kefelerdeki paralar hâkime sunulan davalara, ağırlığı dengelemek için kullanılan taşlar da hâkimin adaletine…

Yeni bir terazinizin olduğunu veya birinin size yeni terazi verdiğini görmek; bulunduğunuz bölgede namuslu ve fakih bir hâkim/ yargıç olacağına…

Terazi kefelerini dengeli ve aynı hizada görmek; hâkimin adaletle hükmedeceğine…

Terazi kefelerinin eşit olmadığını görmek; hâkimin dürüst ve insaflı biri olmadığına işarettir.

Kirmanî: Terazi ibresinin kırıldığını görmek; bulunduğunuz bölgede bulunan hâkimin öleceğine…

Terazide eksiklik veya fazlalık görmek; bölge hâkiminin adaletinde eksiklik veya fazlalık olacağına delalet eder.

Çağdaş Ulema: Terazi görmek; yakın zamanda önemli bir karar alacağınıza...

Terazinin kefelerini ayarladığınızı ve bir şey tarttığınızı görmek; doğru bir karar alacağınıza…

Aynı rüyada terazinin eksik veya fazla tarttığını görmek: yanlış bir karar alacağınıza işarettir.

TERE (Bot.)

Müellif: Tere satmak; iyiye…

Tere yemek; hastalık, iflas, üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

İbn-i Sîrîn: Tadı acı ve kötü olan tereler zarara işarettir.

TERENCESİN

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada terencesin[205] görmenin veya yemenin üç tabiri vardır:

1-Helal ve minnetsiz mal

2-İşlerin yoluna girmesi

3-Murada erme.

   İbn-i Sîrîn: Terencesin görmek; minnetsiz elde edilen mala ["Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve 'Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz' dedik."[206]]

Çok fazla terencesine sahip olmak veya birinin size terencesin verdiğini görmek; ummadığınız yerden bol rızk elde edeceğinize ve işlerinizin düzene gireceğine işarettir.

TERLİK

Çağdaş Ulema: Terlik görmek; birine boyun eğmek zorunda bırakılacağınıza ve bu konuda dikkatli olmanız gerektiğine…

Terlik satın almak; büyük bir hata yapacağınıza...

Birinin size terlik hediye ettiğini görmek; bekârsanız evleneceğinize, evli bir bayansanız kocanızın isteklerine boyun eğeceğinize…

Ayağınızda terlik olduğunu görmek; ev içinde istenmeyen bir olayla karşılaşacağınıza…

Tahta terlik/ takunya görmek; muhtemelen kudret düşkünü ve kavgacı biri olacağınıza işarettir.

TERMOMETRE

Çağdaş Ulema: Termometre görmek; güvenilir olmayan biriyle acı bir tecrübe yaşayacağınıza işarettir.

TERÖR

Çağdaş Ulema: Bir terör olayına şahit olmak; geçireceğiniz heyecan verici bir olaya…

Bir terör eyleminde bulunmak; boş bir mesele yüzünden gereksiz yere kendinizi feda edeceğinize…

Bir terör saldırısına uğramak; birtakım tehlikelerle karşılaşacağınıza…

Aynı rüyada kan aktığını görmek; kişisel zarara işarettir.

TERZİ

Allame Meclisî: Rüyada terzi; yalancı kişiye işarettir.

TESPİH ETMEK

İbn-i Sîrîn: Tespih etmek; Allah'a itaatkârlığa…

Allah için tespih ettiğinizi görmek; Allah'a itaatkâr bir kul olduğunuza ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza…

Kendiniz için tespih ettiğinizi görmek; üzüntü ve sıkıntı göreceğinize, ancak sevap kazanacağınıza…

Allah'a şükür tespihinde bulunduğunuzu görmek; inancınızın sağlamlığına ve menfaat elde edeceğinize işarettir.

TESTERE

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada testere görmenin üç tabiri vardır:

1-Evlat

2-Erkek veya kız kardeş

3-Ortak.

İbn-i Sîrîn: Testereyle ağaç kesmek; kestiğiniz ağacın sahibini rencide edeceğinize ve onunla arkadaşlığınızın sona ereceğine…

Çocuklarınızı veya kardeşinizi testereyle ikiye kesmek; kestiğiniz kimsenin cinsiyetine göre erkek veya kız evladınız olacağına işarettir.

Kirmanî: Testere almak veya başkasının size testere verdiğini görmek; erkek çocuğunuz varsa, bir erkek çocuğunuzun daha olacağına, kız çocuğunuz varsa, bir kız çocuğunuzun daha olacağına işarettir.

Çağdaş Ulema: Testere görmek; bir işi en güzel şekliyle yapacağınıza işarettir.

TESTİ

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada testi görmenin dokuz tabiri vardır:

1-Uzun ömür

2-Kadın

3-Hizmetkâr

4-Cariye

5-Dinde sebatlık

6-Afiyet

7-Hayır ve bereket

8-Mal ve nimet

9-Kadınlardan yana miras.

İbn-i Sîrîn: Testi; malları zayi eden nifak ehli kötü kimseye işarettir.

Kirmanî: Testi; hizmetkâra...

Yeni bir testi satın almak; eviniz veya işiniz için bir hizmetçi istihdam edeceğinize…

Testinizin kaybolduğunu veya kırıldığını görmek; hizmetçinizin öleceğine veya işten ayrılacağına…

Testinizin delindiğini görmek; hizmetçinizin hastalanacağına…

Testinizin berrak suyla dolu olduğunu görmek; hizmetinizde bulunan kişiden hayır ve menfaat elde edeceğinize işarettir.

Cabir Mağribî: Testi, mal ve nimet demektir.

Altın veya gümüş bir testiniz olduğunu görmek; bol miktarda gelir elde edeceğinize…

Demir bir testiye sahip olduğunuzu görmek; az miktarda gelir elde edeceğinize işarettir.

Çağdaş Ulema: Testi, gözyaşı demektir.

Boş testi taşımak; arkadaşınız tarafından terk edileceğinize...

Dolu testi taşımak; sevineceğinize…

Testi kırmak; eşinizle kavga edeceğinize veya tartışacağınıza işarettir.

TEVRAT

İbn-i Sîrîn: Tevrat okuduğunuzu görmek; güçlü kimselerden destek alacağınıza…

Tevrat'ı üzerinden okuduğunuzu görmek; biriyle çekişme yaşayacağınıza, üstesinden geleceğinize ve murada ereceğinize…

Birine Tevrat öğrettiğinizi görmek; öğrettiğiniz kişiden hayır göreceğinize işaret eder.

TIRAŞ OLMAK, TIRAŞ ETMEK

Çağdaş Ulema: Tıraş olmak; bekâr bir gençseniz, nişanlanacağınıza veya evleneceğinize, yaşlıysanız, maddî açıdan genişliğe çıkacağınıza…

Tıraş etmek; gerek sıradan yaşantınızda, gerekse aşk hayatınızda mutlu olacağınıza işarettir.

TIRMANMAK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tırmanmanın beş tabiri vardır:

1-Hacetin reva olması

2-Evlenmek

3-Yakınlık ve büyüklük

4-Murada ermek

5-İş kariyerinin yükselmesi.

İbn-i Sîrîn: Bir dağın tepesinde, yüksek bir tepede, bir çatıda veya bir köşkün üzerinde oturduğunuzu görmek; aradığınız şeye ulaşacağınıza ve istediğiniz şeyin gerçekleşeceğine…

Zahmetle yukarı tırmanmak; istediğiniz şeyi zahmetle elde edeceğinize…

Merdivenle yukarıya tırmanmak; din yolunda saygınlık kazanacağınıza…

Çamurdan merdivene tırmanmak; hayra…

Alçı veya taştan yapılmış merdivene tırmanmak; inancınızda eksikliğe işarettir.

Kirmanî: Alçıdan veya taştan yapılmış bir merdivene tırmanmak; büyüklüğe…

Topraktan veya çamurdan yapılmış merdiven görmek; bir makam elde edeceğinize…

Merdivenle yukarı tırmandığınızı, bir daha da aşağı inmediğinizi görmek; ecelinizin yaklaştığına…

Gökyüzüne tırmandığınızı ve tekrar aşağı indiğinizi görmek; şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza, ama daha sonra iyileşeceğinize işarettir.

TIRNAK KESMEK

Allame Meclisî: Tırnak kesmek; cesaretinizin artacağına, kuvvet bulacağınıza, kardeşinizden veya yeğenlerinizden fayda göreceğinize…

Tırnaklarınızın uzun olduğunu görmek; bir musibetle karşılaşacağınıza, bu yüzden tövbe etmeniz ve sadaka vermeniz gerektiğine işarettir.

TİLKİ

Allame Meclisî: Tilki; vefasız ve hilekâr kimseye…

Tilki yakalamak veya birinin size tilki verdiğini görmek; hilekâr bir kadınla karşılaşacağınıza…

Tilki sütü içmek; hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, üzgünseniz sevineceğinize…

Tilki eti yemek; mal elde edeceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: Tilki hilekâr, gaddar ve bozguncu kimseye veya akrabalarınızdan yalancı bir kadına…

Tilkiyle boğuştuğunuzu görmek; akrabalarınızla bir sorun yaşayacağınıza…

Bir tilkinin size cinsellikle yaklaştığını ve sizi tahrik etmeye çalıştığını görmek; az da olsa size ilgi duyan bir kadının varlığına işarettir.

Kirmanî: Bir tilkiyi hedef aldığınızı görmek; birinin sizi hile yoluyla aldatacağına…

Tilkinin size dalkavukluk yaptığını görmek; yabancı birinin size hile yapacağına…

Tilki postu görmek; elinizden çıkacak mala…

Tilki sütü içmek; hastaysanız iyileşeceğinize, üzgünseniz sevineceğinize, hapisteyseniz hapisten çıkacağınıza veya bazı tabircilere göre herhangi bir şeyden dolayı korkacağınıza işarettir.

Cabir Mağribî: Tilki görmek; yalancı birine…

Tilki satın aldığınızı, bulduğunuzu veya birinin size tilki verdiğini görmek; yalancı ve hilekâr bir kadınla evleneceğinize ya da böyle bir kadınla arkadaş olacağınıza…

Bir tilkinin evinize yerleştiğini görmek; sizi seven bir kadınla evleneceğinize…

Tilkinin sizden kaçtığını görmek; size borcu olan birinin sizden kaçacağına işarettir.

TİMSAH

Çağdaş Ulema: Timsah görmek; biriyle tanışmak zorunda kalacağınıza…

Çok sayıda timsah görmek; beklenmedik bir olayla karşılaşacağınıza işarettir.

TİTREMEK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada herhangi bir uzvunuzun titrediğini görmenin dört tabiri vardır:

1-Durumların kötü olması

2-Korku ve endişe

3-Üzüntü ve sıkıntı

4-Zarar ve hastalık.

İbn-i Sîrîn: Başınızın titrediğini görmek; sıkıntıya…

Boynunuzun titrediğini görmek; size verilen bir emaneti sahibine teslim etmeyeceğinize…

Ellerinizin titrediğini görmek; ağır bir söz işiteceğinize…

Karnınızın/ göbeğinizin titrediğini görmek; zorlu bir yolculuk geçireceğinize işarettir.

Kirmanî: Bütün vücudunuzun titrediğini görmek; sıkıntı yaşayacağınıza…

Ayağınızın titrediğini görmek; zahmetli bir yolculuk geçireceğinize işarettir.

TİYATRO

Çağdaş Ulema: Tiyatro görmek; kendinizi saptırıcı bir görüntüye adayacağınıza…

Tiyatroda oturmak; bir görüntüye aldanacağınıza ve bu görüntü yüzünden kötü bir durumla karşılaşacağınıza işarettir.

TOHUM

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tohum görmenin dört tabiri vardır:

1-Faizli kazanç

2-Fesat

3-Haram mal

4-Nefse uymak.

 

İbn-i Sîrîn: Tohumlarınız olduğunu görmek; bir kadının malını yiyeceğinize ve bozgunculuk yapacağınıza işarettir. Dolayısıyla bu rüyayı gören kimse ilahî azaptan kurtulmak için tövbe etmelidir.

TOHUM EKMEK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tohum ekmenin dört tabiri vardır:

1-Makam ve büyüklük

2-Fesat

3-Haram mal

4-Ticarette kazanç.

İbn-i Sîrîn: Tohum ekmek ve tekrar toplamak; şeref ve büyüklük kazanacağınıza…

Tohum ektiğiniz yerden bir şeyler yediğinizi görmek; önceki tabirden daha iyi bir tabirle karşılaşacağınıza…

Ektiğiniz tohumlardan bir ürün alamadığınızı görmek veya ürünün az ya da çok olduğunu bilmemek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

Kirmanî: Buğday ekmek; hayra…

Arpa ekmek; mala…

Mercimek, bakla, fasulye vb. bitkiler ekmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

Hz. Danyal (a.s): Kendi arazinize tohum ektiğinizi görmek; evleneceğinize ve işinizin düzeleceğine…

Ektiğiniz yeri adeta hiçbir şey ekmemiş gibi görmek; biriyle aranızda husumet olacağına…

Meçhul bir yere tohum ektiğinizi ve ürün elde ettiğinizi görmek; basit bir savaş/ kargaşa yaşayacağınıza ve hayır işler yapacağınıza…

Kendi arazinizde ziraat yaptığınızı görmek; mal ve nimet elde edeceğinize…

Kendi arazinize ağaç diktiğinizi ya da arpa veya buğday ektiğinizi görmek; ektiğiniz miktar kadar saygınlığınızın artacağına işarettir.

TOKLUK

Hz. Danyal (a.s): Tabir bakımından rüyada suya doymak, susuzluktan; yemeğe doymak ise açlıktan daha iyidir.

Kirmanî: Tok olduğunuzu görmek; fakirlikten kurtulacağınıza…

Kendinizi aç ve zayıf görmek; günah işleyeceğinize işarettir.

TOP

Çağdaş Ulema: Topla oynamak; her an mutluluğunuzun bozulabileceğine…

Topla çarpışmak; tatsız olaylarla karşılaşacağınıza…

Sahip olduğunuz bir topu kaybetmek; şahsınız için çok faydalı bir şeyle karşılaşacağınıza işarettir.

TOP MERMİSİ

Çağdaş Ulema: Top mermisi; yıkım veya faciaya…

Top mermisi ateşlemek; saygınlık elde edeceğinize veya seçkin bir insanın dünyaya geleceğine…

Top sesi duymak; sevindirici bir haber alacağınıza işarettir.

TOPRAK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada toprak görmenin dört tabiri vardır:

1-Mal

2-Menfaat

3-Dünya uğraşı

4-Söz sahibi birinden menfaat elde etme.

İbn-i Sîrîn: Toprak görmek; azlık veya çokluk durumuna göre paraya…

Evinizde toprak olduğunu görmek; toprak miktarınca zahmetsizce mal elde edeceğinize…

Toprak üzerinde yürümek, toprak yemek, toprak toplamak veya toprak taşımak; paraya…

Kirmanî: Evinizden dışarıya toprak taşıdığınızı ve serptiğinizi görmek; malınızı harcayacağınıza…

Elinizle torak serptiğinizi görmek; serptiğiniz toprak miktarınca gelir elde edeceğinize ve para biriktireceğinize işarettir.

TOPRAK LEĞEN

Rüyada topraktan yapılmış büyük leğen görmek; evinizde vazifesini iyi bir şekilde yerine getiren, insanlara doğru yolu öğreten, kötü şeylerden tövbe etmiş dert ortağı saliha bir kadın olduğuna işarettir.

Kirmanî: Topraktan yapılmış leğeninin kırıldığını veya yok olduğunu görmek; eşinizin sizden ayrılacağına veya öleceğine işarettir.

TOPUK

İbn-i Sîrîn: Rüyada topuk, işinizdeki düzene ve halkın kazancına işarettir.

Ayak topuğunuzun kırıldığını görmek; pişman olacağınız bir işle uğraşacağınıza…

Topuğunuzun yarıldığını veya yaralandığını görmek; daha az pişman olacağınız bir işe işarettir.

Cabir Mağribî: Ayak topuklarınızı kesip yırtıcı hayvanlara yedirdiğinizi görmek; kazandığınız malları düşmanlara yedireceğinize…

Topuğunuzun düştüğünü görmek; işinizin kötüleşeceğine ve perişanlığa işarettir.

TORBA

İbn-i Sîrîn: Rüyada büyük ve yeni torba, hayır ve berekete işarettir.

Birinin size torba verdiğini görmek; torba veren kişiden size hayır ve menfaat ulaşacağına…

Çok sayıda torbanız olduğunu ve bunların zayi olduğunu görmek; yukarıdaki rüyanın aksine işarettir.

TOYNAK, TIRNAK

İbn-i Sîrîn: Rüyada toynak görmek; evlada…

Toynağınız olduğunu görmek; bir çocuğunuz olacağına…

Toynağınızın zayi olduğunu görmek; çocuğunuzun kaybolacağına veya vefat edeceğine işarettir.

Kirmanî: At veya eşek toynağı; mala…

Bir yerden veya birinden at veya eşek toynağı aldığınızı görmek; aldığınız toynak miktarınca mal elde edeceğinize…

Ayak tırnaklarınızın at veya eşek toynağına benzediğini görmek; mutlu bir ömür geçireceğinize…

Aynı rüyada toynağınızın düştüğünü veya kırıldığını görmek; bunun tersine tabir edilir.

TOZ

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada toz görmenin üç tabiri vardır:

1-Mal

2-Bela

3-Azap.

Müellif: Bir eşyanızın üzerine toz konduğunu görmek; konan toz miktarınca mal elde edeceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: Sahip olduğunuz bir şeyin üzerine toz konduğunu görmek; konan toz miktarınca mal elde edeceğinize...

Yerle gök arasını toz kapladığını görmek; bölge halkının içinden çıkılamaz bir işle karşılaşacaklarına ve ne yapacaklarını şaşıracaklarına…

Perdenin üzerine toz konduğunu görmek; ilahî bir azabın yakın olduğuna ve bu yüzden tövbe etmeniz ve sadaka vermeniz gerektiğine işarettir.

Kirmanî: Üzerinize bol miktarda toz konduğunu görmek; ilahî azaba duçar olacağınıza ve bu yüzden tövbe etmeniz gerektiğine…

Kendinize ait bir arazi veya binanın toza-dumana karıştığını görmek; gördüğünüz toz miktarınca mal elde edeceğinize işarettir.

TÖVBE ETMEK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tövbe etmenin dört tabiri vardır:

1-Günahtan dolayı pişman olmak

2-Allah rızası

3-Ahiret yolu

4-Saadet.

İbn-i Sîrîn: Tövbe ettiğinizi görmek; yaptığınız bütün günahlardan dolayı pişman olacağınıza, Allah'ın hoşnutluğunu kazanacak davranışlarda bulunacağınıza, dünyaya sırtınızı döneceğinize ve kendinizi ahirete adayacağınıza işarettir.

TREN

Çağdaş Ulema: Tren görmek; birileriyle vedalaşacağınıza…

Trenle yolculuk etmek; hızlı ve büyük ilerlemeler kaydedeceğinize...

Trenden inmek; hedefinize ulaşacağınıza...

Treni bir tünelden çıkarken görmek; hakkınızdaki bir sırrı öğreneceğinize...

Bir tren kazasında bulunmak; uzaktaki bir dostunuzdan üzücü bir haber alacağınıza...

Demiryolları işçisi olduğunuzu görmek; patronunuzla sorun yaşayacağınıza veya benzeri bir olayla karşılaşacağınıza…

Acele etmenize rağmen trene geç kaldığınızı görmek; bir fırsatı kaçıracağınıza veya imkânsız bir şeyi arzu ettiğinize…

Trene doğru koşmak; yeni haberler alacağınıza…

Yer altı treni (metro) görmek veya yer altı trenine binmek; hedeflediğiniz ya da arzu ettiğiniz şeyin dışında, farklı bir şey elde edeceğinize işarettir.

TULUM

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada içine yağ konan deri tulum görmenin dokuz tabiri vardır:

1-Emin kişi

2-Kadın

3-Hizmetkâr

4-Dini inancın iyi olması

5-Sağlık

6-Uzun ömür

7-Mal ve nimet

8-Hayır ve bereket

9- Kadınlardan yana miras.

Allame Meclisî: Yağ tulumu görmek; helal mal elde edeceğinize ve zengin olacağınıza işarettir.

İbn-i Sîrîn: İçine yağ konan deri tulum; insanların mallarını iyi ve kötü günde harcayan emin kişiye…

Deri tulumunuzun olduğunu veya birinin size deri tulum verdiğini görmek; emin bir kişiyle dost olacağınıza ve tulumun büyüklüğüne göre ondan hayır elde edeceğinize…

Eski ve kirli bir tulumunuzun olduğunu görmek; insanlardan kötülük göreceğinize…

Deri tulumunuzun zayi olduğunu görmek; emin bildiğiniz bir arkadaşınızdan ayrılacağınıza…

Süt veya yoğurt tulumu görmek; parasını köprü, mescit vb. yerlere harcayan kişiye…

Bal tulumu/ küpü görmek; ilim öğrenen ve insanları doğru yola irşat eden âlime…

Tulumunuz olduğunu veya birinin size tulum verdiğini görmek; saygın biriyle dost olacağınıza ve ondan iyilik göreceğinize…

Bir tulumun zayi olduğunu veya onu yırttığınızı görmek; biriyle arkadaşlık kuracağınıza işarettir.

Müellif: Su tulumu veya yeni tulum görmek; yolculuğa çıkacağınıza…

Eski bir su tulumuna sahip olduğunuzu görmek; bunun aksine…

Su tulumunda bir delik olduğunu görmek; yolculukta zarar göreceğinize işarettir.

TURAÇ KUŞU

Allame Meclisî: Turaç kuşu; güzel ancak vefasız kadına…

Turaç kuşu görmek; güzel yüzlü bir kadınla tanışacağınıza işarettir.

İbn-i Sîrîn: Turaç kuşu; kocasıyla iyi geçinemeyen güzel yüzlü ama katı kalpli kadına…

Turaç kuşu yakaladığınızı veya birinin size turaç kuşu verdiğini görmek; yukarıda belirtilen vasıftaki bir kadınla evleneceğinize…

Turaç kuşu eti yemek; yediğiniz et miktarınca eşinizin malına el koyacağınıza ve harcayacağınıza işarettir.

TURP

İbn-i Sîrîn: Siyah turp, üzüntü ve sıkıntıya…

Siyah turp yemek; borçlanacağınıza ve bu yüzden sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.

Kirmanî: Turp görmek, özellikle de yemek, üzüntü ve sıkıntıya…

Turp yemek; yediğiniz miktar kadar üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Birinin size turp verdiğini görmek; turpu veren kişi tarafından bir sıkıntı yaşayacağınıza…

Başkasına turp vermek veya turpu yemeyip evden dışarı atmak; bu sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.

Cabir Mağribî: Siyah turp; az miktarda mala…

Siyah turp yemek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

TURUNÇ

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada turunç görmenin dört tabiri vardır:

1-İyi kadın

2-İffetli cariye

3-Zengin arkadaş

4-Salih evlat.

Başka bir rivayette de İmam (a.s) şöyle buyurmaktadır: Rüyada turunç görmenin dört tabiri vardır:

1-Dost

2-İhtilaf, tartışma

3-Evlat

4-Menfaat.

Hz. Danyal (a.s): Turunç, hoş kokulu cennet meyvelerindendir. Hiç kuşkusuz, bu meyveyi rüyada görmek iyiye işarettir.

Bir veya birkaç turunç görmek; çocuğa…

Çok sayıda turunç görmek; helal kazanca işarettir. Tabir bakımından yeşil turunç görmek, sarı turunç görmekten daha iyidir.

İbn-i Sîrîn: Bir ila üç turunca sahip olduğunuzu görmek; evlada, daha fazlasına sahip olduğunuzu görmek ise mal ve nimete işarettir.

Kirmanî: Turunç; zengin, yakışıklı, cana yakın ve herkes tarafından sevilen kişiye…

Turuncunuz olduğunu veya birinin size turunç verdiğini görmek; yukarıda belirtilen vasıflara sahip biriyle arkadaş olacağınıza…

Yanı başınızda turunç olduğunu görmek; güzel bir çocuğunuz olacağına…

Turunç yemek; kendi malınızdan veya büyük bir şahsın malından nasipleneceğinize…

Bir şeyle turuncu sardığınızı ve gizlediğinizi görmek; çocuğunuzun öleceğine…

Çok sayıda turuncunuz olduğunu ve bunları başkasına bağışladığınızı görmek; birine iyilik edeceğinize...

Çuvallar dolusu turuncunuz olduğunu görmek; bol miktarda gelir elde edeceğinize…

Eteğinizde turunç olduğunu ve yere döküldüğünü görmek; çocuk sahibi olacağınıza işarettir.

TUTKAL

İbn-i Sîrîn: Tutkalınız olduğunu görmek; gördüğünüz tutkal kadar eşinizle sorun yaşayacağınıza…

Tutkalla bir şey yapıştırdığınızı görmek; sağlam işler yapacağınıza işarettir.

TUTYA

İmam Cafer Sadık (a.s): Kötü kokuları gidermek için koltukaltınıza tutya sürdüğünüzü görmek; övgüye değer bir iş yapacağınıza işarettir.

Kirmanî: Tutya, mala işarettir.

Cabir Mağribî: Birinden tutya aldığınızı görmek; aldığınız tutya miktarınca elinize mal geçeceğine işarettir.

TUVALET

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tuvalet görmenin beş tabiri vardır:

1-Haram mal

2-Dünya hayatı

3-Hazine

4-Haram bir işe başlamak

5-Kadın hizmetçi ve haram yiyen kadın.

Allame Meclisî: Tuvalete düştüğünüzü görmek; haram rızk elde edeceğinize…

Tuvalete girdiğinizi görmek; ecelinizin yakın olduğuna ve çirkin bir amelden tövbe edeceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: Tuvalet yapmak; dünya malına düşkünlük ve varyemezlik demektir. Bazı tabircilere göre tuvalet yapmak; haram yiyen ve büyüyle uğraşan inançsız bir kadına yorulur.

Tuvalette büyük veya küçük aptes yapmak; dünya malına gark olacağınıza…

Kendi evinizin tuvalet kuyusuna düşmek; şiddetli bir belaya uğrayacağınıza işarettir.

Çağdaş Ulema: Tuvalet görmek; birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza…

Tuvalette insan pisliği olduğunu görmek; iyiye…

Gösterişsiz bir tuvalet görmek; kötü arkadaşlardan uzak durmanız gerektiğine…

Alafranga tuvalet görmek; birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza işarettir.

TUZ

Müellif: Tuz; para veya husumet demektir.

Tuz görmek; nakit para elde edeceğinize…

Tuz yemek; zahit olacağınıza işarettir.

TUZAK, KAPAN

Allame Meclisî: Yatağınızda tuzak olduğunu görmek; bir hileyle karşılaşacağınıza…

Tuzağa düştüğünüzü görmek; işinizin kapanacağına işarettir.

İbn-i Sîrîn: Tuzak, hile demektir.

Ayağınızın kapana takıldığını görmek; bir hileye maruz kalacağınıza…

Ayağınızın kapandan kurtulduğunu görmek; hileden kurtulacağınıza işarettir.

Çağdaş Ulema: Tuzak, uyarı anlamına gelir.

Tuzağa düşmek; sevginize layık olmayan birine gönül vereceğinize...

Birini tuzağa düşürmek; uzun zamandır beklediğiniz bir şeyi elde edeceğinize işarettir.

TÜCCAR

Çağdaş Ulema: Tüccar görmek; bir ticaret yapacağınıza ve bu ticaretten oldukça kazanç sağlayacağınıza…

Tüccar olduğunuzu görmek; kimseye bağımlı olmamak için çaba sarf edeceğinize…

Bir tüccardan mektup almak; borçlarınız konusunda sıkıştırılacağınıza ve onları ödemek zorunda kalacağınıza…

Çok sayıda tüccarla aynı yerde oturduğunuzu görmek; önemli bir konferansa katılacağınıza işarettir.

TÜFEK, MAKİNELİ TÜFEK

Çağdaş Ulema: Tüfek görmek; gönlünüzü aşırı derecede birine kaptıracağınıza…

Tüfek taşımak; birinin peşine düşeceğinize…

Tüfekle ateş etmek; endişe verici kötü bir olayla karşılaşacağınıza…

Makineli tüfek görmek veya sesini işitmek; bir dostunuzun vicdan azabı yaşayacağına…

Makineli tüfekle ateş etmek; bir sıkıntıdan veya vicdan azabından kurtulmak istediğinize işarettir.

TÜKÜRMEK

İbn-i Sîrîn: Tükürmek; konuşmak demektir.

Tükürdüğünüzü görmek; söylenmesi günah olan bir söz söyleyeceğinize…

Bir mescide tükürdüğünüzü görmek; din hakkında konuşacağınıza…

Duvara tükürdüğünüzü görmek; Allah rızası için mal harcayacağınıza veya ahdinizi bozacağınıza veyahut da yalan yere yemin edeceğinize…

Yere tükürdüğünüzü görmek; arazi veya eşya satın alacağınıza işarettir.

Kirmanî: Tükürük, çeşitlerine göre şöyle tabir edilir:

Sıcak tükürük; ömrün uzunluğuna…

Soğuk tükürük; ölüme…

Siyah tükürük; üzüntü ve sıkıntıya…

Sarı tükürük; hastalığa…

Kanlı tükürük; batıl ilimler öğrenmeye veya yalan konuşmaya…

Ağzınızdaki tükürüğün kuruduğunu görmek; fakirliğe işarettir.

Cabir Mağribî: Birinin size tükürdüğünü görmek; aileniz hakkında iğneleyici sözler işiteceğinize…

Tükürüğünüzün kanla karışık olduğunu görmek; haram mal yiyeceğinize ve çok yemin edeceğinize işarettir.

TÜTSÜ

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada tütsü görmenin üç tabiri vardır:

1-Kazanç ve geçim

2-Hayır ve menfaat

3-Övgü ve iyilik.

Tütsü yakmanın ise üç tabiri vardır:

1-Çok sayıda mal

2-Geçim

3-İyi şöhret.

İbn-i Sîrîn: Tütsü yakmak, büyük bir şahıstan mal elde etmek demektir. Çıkan kokusu da övgüye işarettir. Tütsü ne kadar hoş kokulu olursa, göreceğiniz övgü de bir o kadar artacaktır. Ancak tütsünün kokusu size hoş gelmezse, bunun aksine tabir edilir.

Hoş kokulu bir bitkiyle tütsü yakmak; yaktığınız miktar kadar birinden mal elde edeceğinize…

Altınızda hoş kokulu bir tütsü yakıldığını görmek; gelir elde edeceğiniz bir meslek öğreneceğinize ve kazancınızı insanlarla paylaşıp onların beğenisini ve övgüsünü elde edeceğinize işarettir.

Cabir Mağribî: Tütsü yakmak; yaktığınız tütsünün hoş kokusu miktarınca hayır elde edeceğinize işarettir. Hoş kokulu olmadığı takdirde aksine tabir edilir.

Çağdaş Ulema: Tütsü görmek; çevrenizde dalkavuk insanlar olduğuna veya olacağına işarettir.

www.medicentertv.com