Mavi Taç Hakkında

Bünyesinde uzman doktor, öğretmen, avukat, psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları

Mavi Taç Hakkında

Kuruluş Öykümüz

Mavi Taç Hakkında;

Mavi Taç; 2014’ün Eylül ayında doğrudan psikososyal sorun alanlarında çalışan farklı meslek profesyonellerinin bir araya gelerek toplum, aile ve çocuklar için herhangi bir STK bünyesinde neler yapılabilir sorusunun cevabı aranırken ortaya çıkmış bir sivil toplum fikridir. Bünyesinde uzman doktor, öğretmen, avukat, psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanlarının olduğu kurucu üyeler kuruluş ismi, logosu ve tüzük çalışmalarına başlayarak Toplum, Aile ve Çocuk kelimelerinin baş harflerinden oluşan TAÇ'ı hem isminde hem logosunda kullanma kararı almıştır. Logoda kullanılan TAÇ'a ise görsel olarak el ele tutuşan insanlar görünümü kazandırılması ile "Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha" sloganını benimseyen kurucular gelişmişlik, sağlık, huzur ve mutluluğun rengi olan "mavi"yi de kullanma fikrini benimsediğinde ortaya "Mavi Taç" çıkmıştır.

Akabinde kuruluş tüzüğü yazılmaya başlanmış ve tüzüğüne Toplum, Aile ve Çocuklar için kar amacı gütmeyen ve topluma faydalı olabilmek adına öngörülerde bulunarak yapılabilecek tüm çalışmalara dair maddeler eklenmiş ve 2014 Eylül ayında Samsun Valiliğince kuruluşuna onay verilmiştir. Onayı alınan tüzükte; psikolojik ve sosyal sorun yaşayan birey, aile ve çocukları desteklemek, dezavantajlı grupları güçlendirmek, bilimsel ve mesleki müdahale plan, program ve projeleri hazırlayarak toplumun hizmetine sunmak, psikososyal sorun alanlarında hizmet veren kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde dezavantajlı birey, grup, aile ve çocukların sorunları hakkında kamuoyu nezdinde farkındalık çalışmaları yapmak amaçları açıkça belirtilmiştir.

Diğer yandan öncelikli olarak çocuklara doğru atılacak her adımın topluma yansıyacak olumlu dokunuş anlamına gelmesi temelinde hedef kitle olarak dezavantajlı ve risk altındaki tüm gruplara yoğunlaşmaktayız. Sosyal sorun alanlarının birbiriyle doğrudan ve/veya dolaylı ilişki içerisinde olduğu gerçeğinden hareketle diğer tüm sosyal sorun alanlarında mikro, mezzo ve makro düzeyde birey, gurup, aile ve çocuklara yönelik güçlendirme, bilgilendirme, bilinçlendirme, kamu kaynaklarına ulaşmasını sağlama ve bu çerçevede kalıcı plan, program, proje ve mesleki müdahaleleri gerçekleştirmek kuruluş amaçlarımız arasındadır.

Kurucu başkanlığını Sosyal Hizmet Uzmanı Cesur CEYLAN'ın yaptığı Mavi Taç Eylül 2014'ten beri yüzlerce aile ve çocuğa psikososyal destek sağlayarak başvuranların yaşadıkları güçlüklerle başetmelerine destek olmuş ve sorun çözme becerilerini artırmıştır. Geniş bir gönüllü ekibi bulunan Mavi Taç bu doğrultuda çalışmalarını gönüllü kadrosunu genişleterek sürdürmektedir.

Ayrıca iki uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapan Mavi Taç onlarca çalıştay, eğitim, panel, seminer, sempozyum, şura ve kongre gibi programlarda yer alarak kurucu ve gönüllü profesyonellerinin donanımlarının topluma yansıması noktasında son derece aktif rol almış ve aktif rol almaya devam etmektedir.

Tüm bu faaliyetlere ek olarak önümüzdeki dönemlerde “Çocuk Adalet Sistemi Çalıştayı ve Eğitimleri, Mülteci Çocukların Toplumsal Oryantasyonu, Bağımlılıktan Özgürlüğe, Anoftalmili Bebeklerle İlgili Fark Et Faaliyetleri, Sokakta Çalışan/Çalıştırılan Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi, Mahremiyet Eğitimleri, Doğru İnternet Kullanımı Ebeveyn Rehberi, Sosyal Hizmet ve Psikoloji Atölyeleri ile Vaka Tartışma Günleri, Sınav Öncesi Kaygı Grupları, Farkındalık Atölyeleri, Cinsiyet Ayrımcılığı Farkındalık Faaliyetleri, Mavi Taç Başarı Ödülleri, Çocuklarla İletişim ve daha birçok Koruyucu Önleyici” müdahalenin sürdürülebilir hale gelebilmesi için doğrudan Mavi Taç bünyesinde psikososyal danışmanlık ve eğitim merkezinin faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.                 

 

Kaynak: https://www.mavitac.com/kurumsal-13-kurulus_oykusu_ve_amac.html