Klinik Psikolog Büşra Yılmaz

Sabancı Üniversitesi Psikoloji Lisans eğitimini onur derecesi ile tamamladı

Klinik Psikolog Büşra Yılmaz

Klinik Psikolog Büşra Yılmaz

  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Sabancı Üniversitesi (Lisans), Queen Mary University of London (Klinik Psikoloji Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Ergen / Genç Yetişkin
  • Terapi Eğitimi Yaklaşımı: Bilişsel Davranışçı Terapi
  • Çalışma Günleri: Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Göztepe, NişantaşıOnline
  • Çalışma Alanlarından Bazıları:Kaygı Bozuklukları (Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Fobiler, Sosyal Kaygı Bozukluğu, Panik Atak, Sınav Kaygısı), Depresyon, Öfke Kontrol Problemleri, Davranış Problemleri (karşıt gelme davranışları, saldırganlık vb.), Sosyal Beceri Eksikliği, İlişkisel Zorluklar (aile içi ilişkiler, romantik ilişkiler, iletişim sorunları, sınırlar vb.), Dikkat ve Öğrenme Problemleri, Yönetici İşlev Becerilerinde Zorlanma (dikkati sürdürme, organizasyon, planlama, önceliklendirme, zaman yönetimi, bilişsel esneklik vb.), Okul, İş ve Sosyal Yaşamdaki Problemler

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Büşra Yılmaz, Sabancı Üniversitesi Psikoloji Lisans eğitimini onur derecesi ile tamamlamıştır. Queen Mary Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini Londra’da tamamlamıştır. Uzmanlık tezinde “Anksiyete Bozukluğu Tanısı Alan Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Kabul ve Kararlılık Terapisi Ekollerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması” üzerine çalışmıştır.

Lisans eğitimi sırasında, Altis Danışmanlık ve Özel Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi’nde gönüllü stajlarını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince ise Londra’da bulunan Kith&Kids adlı bir kuruluşta Otizm tanılı ergenlere destek olmak amacıyla gönüllü olarak müzik, sanat ve drama terapi çalışmalarında görev almıştır. Yüksek lisans mezuniyetinin ardından stajyer psikolog olarak gönüllü stajına başlamış olduğu Güzel Günler Klinikte 2020-2023 yılları arasında Klinik Psikolog olarak çalışmıştır.

Dr. Başak Demiriz tarafından verilen Çocuk ve Ergenler ile Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamış ve yine Dr. Başak Demiriz ile süpervizyon sürecine devam etmiştir. Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies – EABCT)’nin eğitim standartlarına göre düzenlenen Kognitif ve Davranış Terapileri (KDT) eğitimi almakta ve süpervizyon sürecine devam etmektedir. Nilüfer Devecigil tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimini almıştır. London Centre for Mindfulness tarafından verilen Mindfulness Temelli Stres Azaltma eğitimini tamamlamıştır. Dr. Hülya Bingöl tarafından verilen Attentioner Dikkat Geliştirme eğitimine katılmıştır.

Çocuk, ergen ve genç yetişkinlerle çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımını uygulamaktadır. Bunun yanı sıra çocuk ve ergenlerin bilişsel ve öğrenme becerilerinin değerlendirilmesi kapsamında hem Türkçe hem de İngilizce olarak WISC-IV (Wecshler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği -IV), WAIS-IV (Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği – IV), WRAML-II (Geniş Kapsamlı Bellek ve Öğrenme Değerlendirmesi), Stroop değerlendirmelerini uygulamaktadır.

https://kortopsikoloji.com/psikologlarimiz/klinik-psikolog-busra-yilmaz/