İslami Rüya Tabirleri, Nablusi, Kirmani, İbn-i Sirin, İmam Cafer Sadık, Seyyid Süleyman, Danyal - Z

İslami Rüya Tabirleri

İslami Rüya Tabirleri, Nablusi, Kirmani, İbn-i Sirin, İmam Cafer Sadık, Seyyid Süleyman, Danyal - Z

İslami Rüya Tabirleri, Nablusi, Kirmani, İbn-i Sirin, İmam Cafer Sadık, Seyyid Süleyman, Danyal - Z

ZAHİT OLMAK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zahit olduğunuzu görmenin dört tabiri vardır:

1-Dünyadan yüz çevirmek

2-İnziva

3-Daima ibadetle meşgul olmak

4-Kimseye tamah etmemek.

İbn-i Sîrîn: Zahit olduğunuzu ve bir tekkede zahitlerle birlikte oturduğunuzu görmek; dünyevî işleri terk edip ahiret işlerine yöneleceğinize…

Aynı yerden ayrılıp dışarı çıktığınızı görmek; dünyevî şeylere düşkün olacağınıza işarettir.

ZAMBAK (Bot.)

İbn-i Sîrîn: Mevsiminde zambak görmek; elinize bir şey geçeceğine veya bir çocuğunuzun olacağına…

Zambağı dalından koparılmış olarak görmek; üzüntü ve sıkıntı göreceğinize…

Dalından zambak koparıp kocanıza verdiğinizi görmek; kocanızın sizi boşayacağına veya hizmetinizde çalışan bir hizmetçi varsa, işinden ayrılacağına işarettir.

Kirmanî: Birinin size bir demet zambak verdiğini görmek; zambağı veren kimseyle aranızda bir tartışma çıkacağına işarettir.

ZAYIFLIK, ZAAF

İbn-i Sîrîn: Başınızda zayıflık hissetmek; saygınlığınızın azalacağına…

Gözünüzde zayıflık hissetmek; kızınızın veya eşinizin vefat edeceğine…

Burnunuzda zayıflık hissetmek; saygınlığınızın azalacağına…

Ağzınızda zayıflık hissetmek; rızkınızın azalacağına…

Boynunuzda zayıflık hissetmek; boynunuzda sahiplerine teslim etmeniz gereken emanetler olduğuna…

Omzunuzda zayıflık hissetmek; eşinizin rencide olacağına veya oğlunuzun ya da kardeşinizin işlerinin kötüye gideceğine…

Bileğinizde zayıflık hissetmek; kızınızın durumunun kötüye gideceğine…

Göğsünüzde zayıflık hissetmek; cömert olmayacağınıza…

Karnınızda zayıflık hissetmek; basiretinizin zayıflayacağına…

Baldırınızda zayıflık hissetmek; halk arasında öncü biri olarak tanınan bir akrabanızın durumunun kötüye gideceğine…

Bütün vücudunuzda zayıflık hissetmek; fakirlik ve üzüntüye işarettir.

Çağdaş Ulema: Zayıf kadın görmek; aşk hayatınızdaki başarıya…

Zayıf erkek görmek; eski arzularınız konusunda hoş olmayan bir durumla karşılaşacağınıza…

Zayıf olmak veya zayıflamak; arzu ettiğiniz hedefe ulaşacağınıza...

Aşırı derecede zayıf olduğunuzu görmek; hedeflediğiniz durumdan daha da öteye geçeceğinize, ancak zarar göreceğinize…

Kendinizi zayıflarken görmek; olumsuz bir durumla karşılaşacağınıza…

Başkalarını zayıflarken görmek; yakın gelecekte büyük bir servet elde edeceğinize işarettir.

ZEBERCET, YEŞİMTAŞI

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zebercet görmenin üç tabiri vardır:

1-Mutluluk

2-Menfaat

3-Mal.

İbn-i Sîrîn: Zebercet görmek; hayra…

Zebercetten yapılmış bir yüzüğünüz olduğunu görmek; evleneceğinize…

Bol miktarda zebercede sahip olduğunuzu görmek; kadınlardan yana mal elde edeceğinize…

Zebercedinizin kaybolduğunu görmek; malınızın azalacağına işarettir.

ZEBUR

İbn-i Sîrîn: Rüyada (ezberden) Zebur okuduğunuzu görmek; Allah'a yöneleceğinize ve hayır işler yapacağınıza…

Zebur'u üzerinden okuduğunuzu görmek; zahit ve dindar biri olacağınıza ve hayır işler yapacağınıza işarettir.

Cabir Mağribî: Zebur yazdığınızı görmek; menfaat elde edeceğiniz bir işle meşgul olacağınıza…

Zebur okumak; kendinize güzel bir iş bulacağınıza işarettir.

ZEHİR

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zehir görmenin beş tabiri vardır:

1-Haram mal

2-İşlerin kötüye gitmesi

3-Üzüntü ve sıkıntı

4-Öfkeyi yatıştırmak

5-Zahmetle elde edilen mal.

Allame Meclisî: Zehir içmek; haram rızk elde edeceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: Zehir; haram mala, savaşa ve haksız yere adam öldürmeye…

Zehir içtiğinizi görmek; içtiğiniz zehir miktarınca haram mal yiyeceğinize veya haksız yere kan dökeceğinize…

Zehir içtikten sonra vücudunuzda ödem oluştuğunu görmek; haram mal elde edeceğinize işarettir.

Kirmanî: Bedeninize zehir bulaştığını görmek; bir iş konusunda aşırı hırs göstereceğinize veya bazı tabircilere göre size bir söz isnat edeceklerine ve o sözden dolayı bir işi yapmak zorunda bırakılacağınıza…

Vücudunuzun zehirden etkilendiğini görmek; gördüğünüz zarar miktarınca zahmetle mal elde edeceğinize işarettir.

Çağdaş Ulema: Zehir içmek; her an bir tehlikeyle karşılaşabileceğinize…

Birine zehir verdiğinizi görmek; bedbahtlığa işarettir.

ZEKÂT

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zekât vermenin altı tabiri vardır:

1-Müjde

2-Hayır ve bereket

3-Aydınlık

4-Hacetlerinizin reva olması

5-Üzüntüden kurtulmak

6-Malda artış.

İbn-i Sîrîn: Zekât vermek; malınızın artacağına…

Fitre zekâtı vermek; borçluysanız borcunuzu ödeyeceğinize, hastaysanız iyileşeceğinize, düşmanınız varsa ona galip geleceğinize, genişliğe çıkacağınıza ve namaz kılıp Allah'ı tespih edeceğinize işarettir. "Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar, namazlarında huşu içindedirler."[217]

Kirmanî: Zekât vermek; malınızın güvende olduğuna ve bu yolda belaların uzaklaştırıldığına işarettir. Nitekim Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: "Mallarınızı zekât vererek koruyunuz."

Cabir Mağribî: Zekât vermek; malınızın çoğalacağına işarettir.

ZENCEFİL (Bot.)

İbn-i Sîrîn: Zencefil görmek veya yemek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir. Bazı tabircilere göre ise husumet veya tartışma demektir.

ZENGİNLİK

Çağdaş Ulema: Zengin olmak; büyük miktarda para kaybedeceğinize işarettir.

ZERDALİ

İmam Cafer Sadık (a.s): Zerdali mevsiminde zerdali görmek; hastalığa…

Mevsimi dışında zerdali görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Tatlı zerdali yemek; menfaate işarettir.

İbn-i Sîrîn: Zerdali mevsiminde tatlı zerdali yediğinizi görmek; yediğiniz zerdali miktarınca elinize para geçeceğine…

Ekşi zerdali yemek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

Kirmanî: Zerdali çekirdeğinin tadına baktığınızı görmek; acıysa üzüntüye, tatlıysa asaletsiz bir kişiden menfaat elde edeceğinize işarettir.

ZERDÜŞT, MECUSİ

İbn-i Sîrîn: Rüyada Zerdüşt olduğunuzu görmek; dünyaya düşkün olacağınıza işarettir.

Cabir Mağribî: Mecusilikten dönüp tekrar Müslüman olduğunuzu görmek; günahlarınızdan dolayı tövbe edip tekrar hayır işlerle meşgul olacağınıza işarettir.

ZEYTİN

Müellif: İri ve siyah zeytin görmek veya yemek üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

Cabir Mağribî: Ekmekle birlikte zeytin yemek; zahmetle elde edilecek az miktarda hayra işarettir.

ZIRH

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zırh görmenin altı tabiri vardır:

1-Büyüklük

2-Güvence, sığınak

3-Kuvvet

4-Mal

5-Geçim

6-Dünya ve ahiret hayatında esenlik.

Zırh yapıp satan kimse; insanlara edep öğreten kimseye işarettir.

İbn-i Sîrîn: Zırh giymek, zırhın temizlik ve şeffaflığına göre desteğe…

Bir zırhınız olduğunu görmek; ailenizle birlikte düşmanların şerrinden güvende olduğunuza…

Üzerinizde zırh olduğunu görmek; sağlam bir yapıya sahip olduğunuza ve düşmanların sizi alt edemeyeceğine…

Zırhla beraber savaş silahı kuşandığınızı görmek; münafıkların ve insanların şerrinden güvende kalacağınıza…

Zırh kuşandığınızı görmek; düşmanın şerrinden güvende kalacağınıza…

Bir atın veya zırhın üzerinde oturduğunuzu görmek; işinizin sağlamlaşacağına ve düşmana galip geleceğinize…

Zırhınızın zayi olduğunu görmek; düşmana yenik düşeceğinize…

Birinin size zırh verdiğini ve onu alıp kuşandığınızı görmek; zırhı veren kişinin size düşman kesileceğine ve düşmanınıza yardım edeceğine işarettir.

Kirmanî: Kendinize ait bir zırh görmek; yakınlarınızın ve düşmanlarınızın şerrinden güvende olacağınıza…

Zırhla beraber silahınızın da olduğunu görmek; insanların şerrinden ve dostlarınızın hilesinden güvende kalacağınıza işarettir.

Cabir Mağribî: Zırh kuşanarak ordunun arasında at koşturduğunuzu görmek; bahtınızın açılacağına ve işinizin yoluna gireceğine...

Zırhınızın atın üzerinden düştüğünü ve zayi olduğunu görmek; bir namertlik sonucu düşmanlara yenik düşeceğinize işarettir.

ZIRNIK

İbn-i Sîrîn: Zırnık görmek; sıkıntı ve hastalığa…

Zırnık yemek; hastalanacağınıza…

Zırnık aldığınızı, sattığınızı veya aldığınız zırnıkların kaybolduğunu görmek; hastalık ve sıkıntıdan güvende kalacağınıza işarettir.

Cabir Mağribî: Zırnık madeni bulmak veya evinize çuvallar dolusu zırnık taşıdığınızı görmek; çok fazla gelir elde edeceğinize, ancak bu gelirleri hastalık için harcayacağınıza…

Herhangi bir yerden sarı zırnık topladığınızı görmek; yolculukta hastalığa yakalanacağınıza işarettir.

ZİFT

İbn-i Sîrîn: Zift; rızka…

Ziftiniz olduğunu görmek; sahip olduğunuz zift miktarınca mal bulacağınıza…

Zift yediğinizi görmek; yediğiniz zift miktarınca haram mal elde edeceğinize işarettir.

ZİL

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zil görmenin dört tabiri vardır:

1-Kötü haber

2-Boş ve gereksiz söz

3-Dünya malı

4-Üzüntü ve sıkıntı.

Müellif: Zil çalmak; kötü bir söz işiteceğinize…

Zille birlikte çeşitli müzik aletleri çalmak; musibete uğrayacağınıza…

Zilin kırıldığını görmek; yalan konuşmalarınızdan dolayı tövbe edeceğinize işarettir.

Çağdaş Ulema: Zil sesi duymak; servete…

Zil görmek; bir işe kalkışacağınıza, ama başarılı olamayacağınıza...

Zil çalmak; farkında olmadan bir kişiyi sevindireceğinize işarettir.

ZİNCİR

Allame Meclisî: Rüyada zincir ve pranga görmek; küfre işarettir. "Biz, onların boyunlarına zincir geçirdik. O zincirler çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır."[218]

İbn-i Sîrîn: Zincir, günah ve isyana…

Boynunuza zincir vurulduğunu görmek; kâfir olarak öleceğinize…

(Üzerinizdeki) zinciri koparıp attığınızı görmek; günahlarınızdan dolayı tövbe edeceğinize işarettir.

Kirmanî: Elinize zincir bağlandığını görmek; cimri ve eli sıkı biri olduğunuza işarettir. "Yahudiler, Allah’ın eli bağlıdır, dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilakis, Allah’ın eli açıktır, dilediği gibi verir."[219]

Cabir Mağribî: Boynunuza zincir bağlandığını görmek; birilerine haksızlık ettiğinize ve üzerinizde kul hakkı olduğuna…

Kollarınıza zincir bağlandığını görmek; başkalarının mallarına el uzatacağınıza ve haram yemekten sakınmayacağınıza…

Ayaklarınıza zincir bağlandığını görmek; başkalarının evinde bozgunculuk yapacağınıza veya günah işleyeceğinize işarettir.

ZİYARETÇİ

Çağdaş Ulema: Rüyada ziyaretçi, herhangi bir konuda uyarı anlamına gelir.

Ziyaretçi görmek; dünyaya fazla bel bağladığınıza ve bu konuda dikkatli olmanız gerektiğine…

Kendinizi ziyaretçi olarak görmek; kendi isteğinizle veya zorla yalnızlığa itileceğinize işarettir.

ZULÜM

İbn-i Sîrîn: Size zulmedildiğini görmek; zulmeden kişiye karşı zafer elde edeceğinize…

Başkasına zulmettiğinizi görmek; zulüm gören kimsenin zafer elde edeceğine işarettir.

Cabir Mağribî: Zulüm görmediğiniz halde mazlum düştüğünüzü görmek; zalim biri olacağınıza işarettir.

ZÜMRÜT

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zümrüt görmenin beş tabiri vardır:

1-Evlat

2-Kardeş

3-Helal mal

4-Güzel kadın

5-Güzel söz.

Zümrüt ne kadar güzel olursa, yukarıda açıklanan şeyler de bir o kadar güzel olur.

İbn-i Sîrîn: Zümrüt; evlada veya kardeşe veyahut da helal mal elde edeceğinize…

Zümrüde sahip olmak; evladınızın veya kardeşinizin vefat edeceğine veya sizden uzaklaşacaklarına veyahut da malınızı kaybedeceğinize işarettir.

Kirmanî: Zümrüt; dinî inanca yorulur. Zümrütte görülen her türlü eksiklik veya fazlalık dinî inançtaki eksiklik veya fazlalığa işarettir.

Cabir Mağribî: Zümrüt; kadına işarettir. Kimi tabircilere göre ise güzel söz demektir.

 

[1]-Yusuf, 21.

[2]-Ahzab, 40.

[3]-Fetih, 27.

[4]-Saffat, 102.

[5]-Nur, 31.

[6]-Yusuf, 44.

[7]-Zümer, 42.

[8]-İsra, 85.

[9]-Zariyat, 50.

[10]-Nur, 55.

[11]-Nisa, 34.

[12]-Nisa, 176.

[13]-Bakara, 282.

[14]-Casiye, 21.

[15]-Hac, 27.

[16]-Yusuf, 70.

[17]-Neml, 48.

[18]-Kasas, 27.

[19]-Yusuf, 43.

[20]-Âraf, 54; Hadid, 4; Yunus, 3.

[21]-Fussilet, 10.

[22]-Mücadele, 7.

[23]-Âl-i İmran, 41.

[24]-Tevbe, 40.

[25]-Zümer, 4.

[26]-Zümer, 9.

[27]-Çöl Kuşu: Taş yiyen kuş olarak da bilinir. Oldukça keskin gözleri bulunan ve kilometrelerce yükseklikten suyun varlığını hissedebilen bir kuştur. Genellikle bedevîler veya çölde yolculuk yapan kimseler, bu kuşların çıkardıkları seslerle o bölgede suyun olup olmadığını anlarlar. Çev.

[28]-Maide, 64.

[29]-Nahl, 58.

[30]-Bakara, 223.

[31]-Yusuf, 5.

[32]-Âl-i İmran, 18.

[33]-Âraf, 54.

[34]-Secde, 30.

[35]-Hz. Fatıma (s.a) Tespihatı: 34 kez Allah-u Ekber, 33 kez el-Hamdulillah ve 33 kez Subhanallah zikirlerini söylemek.

[36]-Kehf, 110.

[37]-Bakara, 125.

[38]-Kehf, 107-110.

[39]-Âl-i İmran, 190-194.

[40]-İsra, 110-111.

[41]-Fatır, 41.

[42]-Enfal, 11.

[43]-Nebe, 9.

[44]-Kehf, 11-12.

[45]-Âl-i İmran, 18.

[46]-Bakara, 255-257.

[47]-İsra, 110-111.

[48]-Yunus, 3.

[49]-Tevbe, 128-129.

[50]-Enbiya, 42.

[51]-Mümin (Gafir), 16-17.

[52]-Âraf, 143.

[53]-Enam, 75.

[54]-Zuhruf, 9-14.

[55]-Enam, 59-62.

[56]-Nur, 35.

[57]-Kehf, 102.

[58]-Saffat, 102.

[59]-Yusuf, 4.

[60]-Yusuf, 100.

[61]-Yusuf, 100.

[62]-Yasin, 65.

[63]-Necm, 44-45.

[64]-Şura, 12.

[65]-Nisa, 4.

[66]-Enbiya, 69.

[67]-Mürselat, 30-34.

[68]-Âl-i İmran, 183.

[69]-Sebe, 42.

[70]-Neml, 12.

[71]-Feth, 17.

[72]-Bakara, 257.

[73]-Zümer, 22.

[74]-Hadid, 12.

[75]-Fussilet, 30.

[76]-Nahl, 68–69.

[77]-Bakara, 57.

[78]-Hul'î Talak: Kocasını istemeyen kadının mihriye vb. mallarını ona bağışlayarak boşanmayı talep etmesi durumunda gerçekleşen talak çeşididir. Daha fazla bilgi için bkz: Tam İlmihal, Ayetullah Uzma Tebrizî, m.2537–2539.

[79]-Âl-i İmran, 180.

[80]-Bakara, 57.

[81]-Hicr, 46.

[82]-Râd, 29.

[83]-Maide, 72.

[84]-Zümer; 73.

[85]-Bu tanıma göre, uyandığında cenabet olduğunu gören ve gusül abdesti alması gereken bir kimsenin gördüğü rüyanın tabiri yoktur. İmam'a ait bu tabirler, rüyayı görmesine rağmen cenabet olmayanlar için geçerlidir.

[86]-Hacamat: Vücuttaki kirli kanları dışarı atmak amacıyla bedenin belli yerlerinde çizikler açarak kan almaya denir. Baş ağrısı, sinüzit, kansızlık vb. hastalıklara iyi gelen müstahap bir ameldir. Ancak uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

[87]-Tevbe, 35.

[88]-Bakara, 275.

[89]-İsra, 51.

[90]-Kehf, 109.

[91]-İbrahim, 17.

[92]-Maide, 96.

[93]-Kasas, 81.

[94]-Enbiya, 89.

[95]-Yusuf, 31.

[96]-İnsan, 21.

[97]-Lokman, 19.

[98]-Nahl; 26.

[99]-Zuhruf, 33.

[100]-Nur, 32.

[101]-Hac, 27.

[102]-Yunus, 73.

[103]-Rahman, 24-25.

[104]-Yunus, 22.

[105]-Zümer, 22.

[106]-Kamer, 11.

[107]-Kamer, 12.

[108]-Hicr,74.

[109]-Furkan, 45.

[110]-Yusuf, 27.

[111]-Yusuf, 93.

[112]-Taha, 102.

[113]-Yusuf, 84.

[114]-Tevbe, 82.

[115]-Hud, 71.

[116]-Yusuf, 4.

[117]-Had: İslam hukukunda, suçlulara hak ettikleri cezayı uygulamaya denir.

[118]-Âl-i İmran, 103.

[119]-Nahl, 25.

[120]-Hanut: Özellikle cenazelere sürülen hoş kokulu bir madde.

[121]-Yusuf, 33.

[122]-Enam, 94.

[123]-Hil'at: Genellikle elbise, örgü, kumaş vb. parçalardan oluşan hediyelik eşyaların tümü.

[124]-Meryem, 25

[125]-Sebe, 39

[126]-Tur, 24.

[127]-Âl-i İmran, 103.

[128]-Nuh, 10–11–12.

[129]-Yunus, 24.

[130]-Âl-i İmran, 97.

[131]-İsra, 14.

[132]-Alak,  4-5.

[133]-Ahzab, 46.

[134]-Bakara, 20.

[135]-Enbiya, 1.

[136]-Talak, 8.

[137]-Muminun, 102.

[138]-Âraf, 9.

[139]-Muminun, 103.

[140]-İsra, 14.

[141]-Hadid, 25.

[142]-İsra, 14.

[143]-Taha, 22.

[144]-Nur, 24.

[145]-Sad, 23.

[146]-Bakara, 18.

[147]-İsra, 14.

[148]-İbrahim; 18.

[149]-İsra, 40.

[150]-Furkan, 22.

[151]-Enam, 44.

[152]-Mülk, 230.

[153]-İsra, 33.

[154]-Hac, 60.

[155]-İsra, 31.

[156]-Neml, 34.

[157]-Yusuf, 49.

[158]-Enam, 48.

[159]-Müddessir, 38.

[160]-Bakara, 261.

[161]-Hac, 2.

[162]-Nisa, 100.

[163]-Muhammed, 22.

[164]-Nisa, 95.

[165]-Âl-i İmran, 169.

[166]-Enam, 160.

[167]-Meryem, 10.

[168]-Mücadele, 7.

[169]-Hud, 7.

[170]-Hakka, 7.

[171]-Bakara, 196.

[172]-Tevbe, 36.

[173]-Müddessir, 19–20.

[174]-Araf, 142.

[175]-Ankebut, 14.

[176]-Bakara, 261.

[177]-Kehf, 25.

[178]-Enfal, 66.

[179]-Maaric, 4.

[180]-Saffat, 147.

[181]-Bakara, 125.

[182]-Enbiya, 66–67.

[183]-Kamer, 11.

[184]-Lokman, 19.

[185]-Fetih, 2.

[186]-Maide, 114.

[187]-Sad, 42.

[188]-Hud, 44.

[189]-Abese, 25.

[190]-Âl-i İmran, 26.

[191]-Hac, 2.

[192]-Nisa, 75.

[193]-Bugünkü Özbekistan'ın kuzeybatısında bulunan bölgedir.

[194]-Bugünkü İran'ın doğu ve kuzeydoğusunda bulunan ve aynı adla anılan bir bölgesidir.

[195]-Daha çok bugünkü Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan şehirleriyle Afganistan'ın bir bölümünü içine alan bölgedir.

[196]-Eskiden, bugünkü İran'ın kuzeyinde yer alan şehirlere Taberistan denirdi.

[197]-Âraf, 201.

[198]-Âraf, 27.                            

[199]-Mücadele, 10.

[200]-Şuara, 224.

[201]-Râd, 13.

[202]-İbrahim, 7.

[203]-Kasas, 29.

[204]-Bir tür elbise.

[205]-Müshil yapımında kullanılan bir bitkidir.

[206]-Bakara, 57.

[207]-Kehf, 18.

[208]-Fussilet, 21.

[209]-Yusuf, 49.

[210]-Şuara, 224–225.

[211]-Zumer, 28.

[212]-Rahman, 54.

[213]-Âl-i İmran, 77.

[214]-Mücadele, 14.

[215]-Nahl, 25.

[216]-Nahl, 80.

[217]-Müminun, 1 ve 2.

[218]-Yasin, 8.

[219]-Maide, 64.

www.medicentertv.com