İslami Rüya Tabirleri, Nablusi, Kirmani, İbn-i Sirin, İmam Cafer Sadık, Seyyid Süleyman, Danyal - P

İslami Rüya Tabirleri

İslami Rüya Tabirleri, Nablusi, Kirmani, İbn-i Sirin, İmam Cafer Sadık, Seyyid Süleyman, Danyal - P

İslami Rüya Tabirleri, Nablusi, Kirmani, İbn-i Sirin, İmam Cafer Sadık, Seyyid Süleyman, Danyal - P

PAÇA

İbn-i Sîrîn: Koyun paçası yediğinizi görmek; yediğiniz miktar kadar bir şey veya bir nimet elde edeceğinize…

İnek paçası yemek; yediğiniz miktar kadar o yıl rızk elde edeceğinize işaret eder.

Cabir Mağribî: Paça yemek, özellikle de çiğ paça, yetim malı yiyeceğinize işarettir.

PADİŞAH, HÂKİM

İmam Cafer Sadık (a.s): Padişahı neşeli ve moralli görmek; işinizin yolunda gideceğine…

Padişah veziri görmek; hayrını hemen göreceğiniz bir iş yapacağınıza veya bir kimse tarafından kınanacağınıza ve kaybettiğiniz bir malın tekrar elinize geçeceğine...

Padişah kapıcısı görmek; işlerden geri kalacağınıza ama sonunda muradınıza ereceğinize…

Padişah danışmanı görmek; birinden azar işiteceğinize…

Padişahın can yoldaşlarını görmek; işinizin düzeleceğine…

Padişahın yardımcılarını ve danışmanlarını görmek; iş konusunda kariyerinizin düzeleceğine…

Padişah uşakları görmek; birinden azar işiteceğinize ve basit bir iş yapmaktan aciz olacağınıza…

Padişah perdesi görmek; önü kapanan işinizin tekrar açılacağına…

Padişahın eşinin başörtüsünü görmek; birinin yalan yere size vaatte bulunacağına…

Padişahın hapsettiği mahkûmları görmek; üzüntü ve yoksulluğa...

Padişah cellâtları görmek; kısa zamanda muradınıza ereceğinize...

Padişah kâtipleri görmek; aradığınız bir şeyi bulacağınıza...

Padişahın iyilikte bulunduğunu görmek; bir kadından menfaat elde edeceğinize...

Padişah kâhyası görmek; yalan ve asılsız bir söz işiteceğinize...

Padişah hizmetkârı görmek; sıkıntı çekeceğinize…

Padişah terzisi görmek; işinizin düzeleceğine…

Padişah hazinedarı görmek; kadınlardan yana elinize bir şey geçeceğine…

Padişah aşçısı görmek; mutlu olacağınıza ve mal elde edeceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: On iki şey görmek padişahlığa ve saltanata işarettir:

1-Resul-i Ekrem'in (s.a.a) sizi imam kıldığını görmek

2-Şeriat ilmini öğrenmeye çalışmak

3-Bir peygamberin sizi dinlediğini görmek

4-Bir peygamberin minberinde hutbe okumak

5-İçinde bulunduğunuz toplumda Resul-i Ekrem'in (s.a.a) de olduğunu görmek

6-Parmağınızda yüzük olduğunu görmek

7-Güneş veya güneş ışığı görmek

8-Bedeninizin nehre dönüştüğünü görmek

9-Gözünüzün şehir duvarı olduğunu görmek

10-Gözünüzün büyük bir caminin mihrabı olduğunu görmek

11-Bir hâkimin size yüzük verdiğini görmek

12-Gözünüzün adeta bir inek gözüne dönüştüğünü görmek.

Bir padişahın eve, mescide ya da bir köye girdiğini görmek; bölge halkının sıkıntı yaşayacağına işarettir. “Belkıs: Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi, orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçaltırlar. (Herhalde) onlar da böyle yapacaklardır, dedi.”[156]

Hz. Danyal (a.s): Bir padişahın size elbise veya taç verdiğini görmek; kendi halkınıza liderlik edeceğinize…

Padişahın başında taç olduğunu görmek; temiz kalpliliğe, şerefliliğe, talihe, işlerin düzeleceğine ve ömrün uzayacağına...

Padişahın başında eski, kırık ve kirli bir taç görmek; hükümdarın durumunun kötülüğüne ve ömrünün uzunluğuna…

Kendinizi padişah olarak görmek; zengin olacağınıza…

Padişahın ağlaya ağlaya evinize veya bulunduğunuz semte geldiğini görmek; semt halkının hükümetten yana sıkıntı yaşayacağına işarettir.

Kirmanî: Padişahın sağ elinizi kestiğini görmek; bir olay üzerine sizden yemin etmeniz isteneceğine…

Padişah olduğunuzu ve insanlara adil davrandığınızı görmek; uyguladığınız adalet kadar saygınlık elde edeceğinize işarettir.

Cabir Mağribî: Padişahın yanında saygın bir kişi olduğunuzu görmek; hükümetten menfaat elde edeceğinize…

Padişahı evinizde veya oturduğunuz semtte güzel bir kıyafet içinde görmek; saygınlığınızın artacağına…

Padişahta bir eksiklik olduğunu görmek; saygınlığınızın azalacağına…

Daha önce ölen bir padişahın sizinle gayet ılımlı bir şekilde konuştuğunu görmek; güzel işler yapacağınıza ve terk ettiğiniz işinizi yeniden ihya edeceğinize…

Kendi şehrinizde meçhul bir padişah görmek; nefsinize yenik düşeceğinize işarettir.

İsmail Eş'as: Padişahın bir şehre girdiğini ve o şehrin hâkimini mağlup ettiğini görmek; o şehirde yaşayan insanların işlerinin aksayacağına ve bir afetle karşılaşacaklarına…

Padişahın evinizde uyuduğunu görmek; hükümetin size işinin düşeceğine ve size iş imkânı sağlayacağına işarettir.

Çağdaş Ulema: Padişah görmek; iyi bir ticaret yapıp zengin olacağınıza…

Kendinizi padişah olarak görmek; kendi gücünüze gereğinden fazla güven duyduğunuza…

Padişah sarayında yaşadığınızı görmek; durumunuzun düzeleceğine…

Padişahların birbirleriyle tartıştığını görmek; toplumsal değişikliklerle karşılaşacağınıza…

Bir padişahın öldürüldüğünü görmek; ekonomik durumunuzun ansızın kötüye gideceğine…

Padişah tacı görmek; şansınızın iyi olacağına…

Başınıza taç geçirildiğini görmek; büyük bir hedefe kısa zamanda ulaşacağınıza işarettir.

PALTO, MANTO

Çağdaş Ulema: Yeni bir palto görmek; karşınıza çıkacak bir fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize…

Eski palto görmek; kötü amaçlı bir yardımla karşılaşacağınıza ve dikkatli olmanız gerektiğine…

Yeni bir palto giymek; durumunuzun iyiye gideceğine…

Yeni paltoyu üzerinizden çıkardığınızı görmek; durumunuzun kötüye gideceğine…

Sahip olduğunuz paltoyu yırtmak; birtakım diyaloglarınızın son bulacağına…

Eski bir paltoyu üzerinizden çıkarmak; korku ve endişelerden kurtulacağınıza…

Paltosuna sıkı sıkıya bürünen birini görmek; ikiyüzlü birtakım insanların hilesine maruz kalacağınıza ve zarar göreceğinize…

Çok sayıda palto görmek; birtakım olumsuzluklar yaşayacağınıza işarettir.

PALYAÇO

Çağdaş Ulema: Palyaço görmek; herhangi bir başarınızdan dolayı ödül alacağınıza…

Palyaço olmak; yakınlarınız ve dostlarınızın sizi hakkıyla tanımadıklarına işarettir.

PAMUK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada pamuk görmenin üç tabiri vardır:

1-Helal mal

2-Menfaat

3-Sır.

İbn-i Sîrîn: Pamuk görmek; görülen pamuk miktarınca helal mala, pamuk tohumu ise, kolayca ve zahmetsizce kazanılan mala işarettir.

PANTER

Çağdaş Ulema: Panter görmek; kötü insanlar konusunda dikkat etmeniz gerektiğine…

Panter tarafından takip edilmek veya saldırıya uğramak; birtakım iftiralara maruz kalacağınıza ve zarar göreceğinize...

Panter öldürmek; bir olay neticesinde saygınlığınızı yeniden elde edeceğinize işarettir.

PANTOLON

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada pantolon görmenin üç tabiri vardır:

1-Kadın

2-Cariye

3-Hizmetkâr.

Müellif: Pantolon görmek; alçak kadına…

Kirli ve kötü bir pantolonunuzun olduğunu görmek; ilahî azaba…

Kırmızı pantolon giymek; saygınlığınızı yitireceğinize…

Sarı pantolon giymek; hastalanacağınıza…

Renkli pantolon giymek; kadınlar için iyiye işarettir.

İbn-i Sîrîn: Pantolon görmek; kadına…

Pantolon giymek; evliliğe…

Pantolonun kaybolduğunu görmek; karınızdan ayrılacağınıza…

Pantolonun yırtıldığını görmek; karınızın bir eksikliği veya ayıbı olduğuna…

Pantolonunun ateşte yandığını görmek; karınızın hastalanacağına işarettir.

Cabir Mağribî: Pantolonun yünden veya pamuktan olduğunu görmek; eşinizin takvalı olduğuna…

Eski ve kirli pantolona sahip olmak; eşinizin iman yönünden zayıf olduğuna...

İpek pantolona sahip olmak; sevecen bir eşiniz olduğuna işarettir.

PAPAĞAN

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada papağan görmenin üç tabiri vardır:

1-Evlat

2-Kız çocuğu

3-Matbaacılık.

Allame Meclisî: Bir papağanın ağaca konduğunu görmek; gurbetteki yakınınıza kavuşacağınıza işarettir.

İbn-i Sîrîn: Dişi papağan; kız çocuğuna, erkek papağan inançlı ve takvalı kimseye…

Rüyada bir papağanın elinizden uçup gittiğini görmek; evladınızın yolculuğa çıkacağına…

Bir papağanın sizinle konuştuğunu görmek; halkı şaşkına çevirecek bir iş yapacağınıza işarettir.

Çağdaş Ulema: Papağan görmek veya konuştuğunu duymak; güvendiğiniz birine sır vereceğinize, ancak bu sırrınızın o kimse tarafından açığa çıkarılacağına işarettir.

PARA

İbn-i Sîrîn: Çok sayıda bozuk paranız olduğunu görmek; biriyle husumet edeceğinize veya sıkıntı yaşayacağınıza…

Bozuk paraları attığınızı görmek; üzüntüden kurtulacağınıza işarettir.

Çağdaş Ulema: Madenî para görmek; yapacağınız bir iş veya harcama konusunda dikkat etmeniz gerektiğine…

Madenî para almak; maddî zararla karşılaşacağınıza…

Madenî para harcamak; bir işten beklenmedik bir kazanç sağlayacağınıza…

Yabancı ülkelere ait madenî paralar görmek; hiç ummadığınız birinden yardım alacağınıza…

Eski ve yabancı madenî paraların koleksiyonunu yaptığınızı görmek; ilginç ve sıra dışı bir olayla karşılaşacağınıza…

Çok sayıda kâğıt para görmek; maddî zarara işarettir.

PARAŞÜT

Çağdaş Ulema: Paraşüt görmek; sebepsiz yere kendinizi tehlikeye atacağınıza...

Paraşüt kullanmak; büyük bir iş planı kuracağınıza, ancak bu işte başarılı olabilmeniz için şansınızı iki kez denemeniz gerektiğine işarettir.

PARK

Çağdaş Ulema: Park görmek; zengin dostlarla karşılaşacağınıza…

Parkta gezinti yapmak; sosyal yönüyle ön plana çıkan neşeli biri olduğunuza veya önemli bir eğlenceye katılacağınıza işarettir.

PARMAKLAR

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada parmakları görmenin altı tabiri vardır:

1-Evlat

2-Kardeş ve kardeş zadeler

3-Hizmetkârlar

4-Dostlar

5-Kuvvet

6-Namaz.

İbn-i Sîrîn: Sağ ele ait beş parmak; beş vakit namaza…

Sol ele ait beş parmak; kardeş çocuklarına…

Başparmak; sabah namazına…

İşaret parmağı; öğle namazına…

Orta parmak; diğer namazlara…

Yüzük parmak; akşam namazına…

Serçe parmak; adabıyla namaz kılmaya…

Sağ elinizde parmaklarınızın olmadığını görmek; bazı yakınlarınızın ölümünü görecek kadar ölümünüzün uzun olacağına işarettir.

Cabir Mağribî: Başparmağınızın kesik olduğunu görmek; maddî açıdan güçleneceğinize…

İşaret parmağınızın kesik olduğunu görmek; namazı ihmal ettiğinize…

Orta parmağınızı kesik görmek; bir şehirde büyük bir şahsın veya hükümdarın öleceğine…

Yüzük parmağınızı kesik görmek; maddi zarara…

Serçe parmağınızı kesik görmek; yeğeninizin ölümüne işarettir.

İsmail Eş'as: Ayak parmaklar; süstür.

Ayak parmaklarınızı iri ve güçlü görmek; başkanlığa…

Ayak parmaklarınızı ince ve zayıf görmek; işlerin yolunda gitmeyeceğine...

Ayak parmaklarınızı yürüyemeyecek kadar zarar gördüğünü fark etmek; kaybedeceğiniz mal yüzünden şiddetli sıkıntıya düşeceğinize…

El ve ayak parmaklarınızın kırıldığını görmek; işinizin kötüye gideceğine işarettir.

PAS

İbn-i Sîrîn: Pas, üzüntü ve sıkıntıya…

Pas yemek; ölüme işarettir.

PASTANECİ

Allame Meclisî: Pastaneci, damak zevki iyi olan kimseye işarettir.

PATLAMA

Çağdaş Ulema: Birkaç kişinin ölümüne neden olan patlama görmek; buhranlı bir durumdan en küçük bir zarar dahi görmeden kurtulacağınıza…

Büyük bir fabrikada patlama meydana geldiğini ve büyük bir yangın çıktığını görmek; büyük bir menfaat elde edeceğinize işarettir.

PATLICAN

İbn-i Sîrîn: Mevsiminde veya mevsimi dışında pişmiş veya çiğ patlıcan yemek; yediğiniz ölçüde sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Taze veya kuru patlıcanın tabiri de aynıdır.

Kirmanî: Çok sayıda patlıcanınız olduğunu, bütün bunları sattığınızı veya birine verdiğinizi veyahut da evinizden dışarı attığınızı ve yemediğinizi görmek; üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.

PAYLAMAK

İbn-i Sîrîn: Birtakım şeyleri insanlar arasında eşit bir şekilde paylaştırdığınızı görmek; insanlara karşı insaflı olacağınıza…

İyi bir iş için malınızı paylaştırdığınızı görmek; çocuklarınızı evlendireceğinize…

Kötü bir iş için malınızı paylaştırdığınızı görmek; durumunuzun kötüye gideceğine işarettir.

PEKMEZ, ŞIRA

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada pekmez/şıra görmenin dört tabiri vardır:

1-Mal

2-Bol menfaat

3-Geçimde rahatlık

4-İzzet ve murat.

Üzüm şırası görmenin üç tabiri vardır:

1-Güzel kadın

2-Cariye

3-Hizmetkâr

Müellif: Taze şıra; helal rızk elde edeceğinize…

Ekşi ve bayat şıra; zahmetle rızk elde edeceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: Pekmez veya üzüm şırası görmek menfaate… ["Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara (Allah tarafından) yardım olunacak ve o yılda (meyve suyu ve yağ) sıkacaklar.[157]]

Pekmez yediğinizi görmek; yediğiniz pekmez miktarınca mal elde edeceğinize…

Ağzınıza pekmez koyduğunuzu görmek; birinden güzel söz işiteceğinize işarettir.

Kirmanî: Üzüm sıkıp şıra çıkardığınızı görmek; söz sahibi birinin yardımıyla mal ve saygınlık kazanacağınıza…

Şıra yemek; yediğiniz şıranın tatlılığına göre az veya çok mal elde edeceğinize işarettir.

Cabir Mağribî: Tadı hoş olan pekmez yemek; soylu bir çocuğunuz olacağına…

Şırayı daha da koyulaştırarak pekmez yaptığınızı görmek; hayır ve menfaat elde edeceğiniz bir iş yapacağınıza işarettir.

PENÇE

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada pençe görmenin üç tabiri vardır:

1-Güç ve başarı

2-Geçim

3-Kazanç.

Müellif: Kuşlar gibi pençenizin olduğunu görmek; geçiminizin iyi olacağına ve düşmanlarınızı alt edeceğinize…

Elinizde kuş pençeleri olduğunu görmek; pençelerin ait olduğu hayvanların değerine göre hayır ve menfaat elde edeceğinize işarettir.

PENİS

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada penis görmenin yedi tabiri vardır:

1-Evlat

2-Ev halkı ve ilim

3-Mal

4-İzzet

5-Büyüklük

6-Allah'a itaat

7-İpotek.

Hz. Danyal (a.s): Penis görmek evlada…

Birden fazla penisiniz olduğunu görmek; çocuğunuz olacağına ve müminler arasında saygınlık kazanacağınıza…

Penisinizin kesik olduğunu görmek; çocuğunuzun olmayacağına…

Kendi penisinizi kestiğinizi görmek; çocuk sahibi olamayacağınıza…

Penisinizin gevşek ve zayıf olduğunu görmek; çocuğunuzun hastalanacağına işarettir.

Allame Meclisî: Penis görmek; suçsuz bir kadına veya herhangi bir kimseye iftira edileceğine işarettir.

İbn-i Sîrîn: Penisinizin büyük olduğunu görmek; şöhret bulacağınıza veya çocuğunuzun hastalanacağına…

Penisinizin küçük olduğunu görmek; isimsiz ve sıradan bir insan olarak yaşayacağınıza…

Penisinizden ağaç dallarına benzer şeyler çıktığını görmek; çocuklarınızın çoğalacağına…

Penisinizden balık çıktığını görmek; doğulu bir kadınla evleneceğinize ve ondan bir kız çocuğunuzun olacağına…

Penisizinden kedi çıktığını görmek; çocuğunuzun hırsız veya eşkıya olacağına…

Penisinizden bir kuş çıktığını görmek; değerli taşlara/ mücevherlere sahip olacağınıza…

Penisinizden fare çıktığını görmek; hiçbir faydası olmayan kötü ve ziyankâr kız çocuğuna…

Penisinizden akrep veya yılan çıktığını görmek; sizinle iyi geçinmeyen bir evladınız olacağına…

Penisinizden kurtçuk veya güve çıktığını görmek; çocuğunuzun tembel ve alçak biri olacağına…

Penisinizden ekmek çıktığını görmek; iflas edeceğinize ve fakirleşeceğinize…

Penisinizden susam çıktığını görmek; eşinizin bir başkasına gönül verdiğine…

Penisinizden kan çıktığını görmek; hayız halindeki bir kadınla cinsel ilişkiye gireceğinize…

Penisinizden pislik çıktığını görmek; sakat bir çocuğunuz olacağına…

Penisinizden duru su çıktığını görmek; salih ve takvalı bir çocuğunuz olacağına…

Penisinizden bulanık su çıktığını görmek; bunun aksine…

Penisinizden meni/ sperm geldiğini görmek; çıkan sperm miktarınca mal elde edeceğinize ve muradınıza ereceğinize…

Penisinizden dışkı çıktığını görmek; eşcinselliğe işarettir.

Kirmanî: Penisinizin sertleştiğini görmek; bahtınızın açık olduğuna…

Penisinizin çok uzadığını görmek; çok sayıda çocuğunuz olacağına…

Penisinizi yerinden çıkarıp tekrar taktığınızı görmek; çocuğunuzun vefat edeceğine veya büyüyüp sizin yerinizi alacağına…

Penisinizi birinin emdiğini görmek; o kimsenin sizden faydalanacağına…

Penisinizin üzerinde kıl çıktığını görmek; çocuklarınızdan yana sevineceğinize işarettir.

Cabir Mağribî: Penisinizin bedeninizden ayrıldığını görmek; çocuğunuzun öleceğine veya malınızın telef olacağına…

Penisinizin hareket ettiğini görmek; baht açıklığına ve bolluğa…

Penisinizin makatınıza girdiğini veya onu belinize bağladığınızı görmek; lehinize tanıklık edecek bir şahidin tanıklıktan vazgeçeceğine…

Penisinizin yarıldığını ve kanadığını görmek; maddî zarara uğrayacağınıza veya evladınızın öleceğine…

Penisinizde ödem oluştuğunu görmek; malınızın çoğalacağına…

Erkekler gibi penisiniz olduğunu görmek; hamile bir bayansanız, erkek çocuk doğuracağınıza ancak öleceğine, hamile değilseniz malınızın çoğalacağına…

Penisinizin bir kısmının kesik olduğunu görmek; sakat/ özürlü bir çocuğunuz olacağına veya malınız ve makamınızın azalacağına…

Penisinizden inci ve mercan/ mücevher çıktığını görmek; takva sahibi âlim bir çocuğunuz olacağına işarettir.

PERDE

İbn-i Sîrîn: Evinizin kapısına kaba ve kısa perde astığınızı görmek; (aile hayatınızda) üzüntü ve sıkıntı göreceğinize, ama iş hayatından bir endişenizin olmayacağına…

Büyük bir eve, mescide veya bir pazarın ortasına perde astığınızı görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

Kirmanî: Astığınız perdenin yok olduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza, endişelerinizin geride kalacağına…

Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir perde görmek; üzüntü ve sıkıntının daha da şiddetli olacağına…

Kime ait olduğunu bildiğiniz bir perde görmek; bu sıkıntıların daha az olacağına işarettir.

Cabir Mağribî: Yeni perde, hüküm sahibi kimse için iyiye, sıradan insanlar için kötüye işarettir. Eski perde ise kimin için olursa olsun kötüye yorulur.

PERİ

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada peri görmenin beş tabiri vardır:

1-Aziz dost

2-Baht ve servet

3-Yapılan işten netice almak

4-Büyüklük

5-Yalan haber veya boş iş.

Hz. Danyal (a.s): Kendinizi periler arasında görmek; bir yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculuğun bereketli olacağına…

Bir perinin sizi sırtında taşıdığını görmek; izzet, makam ve büyüklük elde edeceğinize…

Perinin sizi sırtından yere attığını görmek; bir önceki rüyanın aksine…

Perilerin ağırbaşlı ve güzel bir şekilde konuştuklarını görmek; işinizin iyiye gideceğine…

Periyi güzel bir kıyafette görmek; durumunuzun düzeleceğine…

Periyi kötü bir evde görmek; durumunuzun kötüye gideceğine…

Perinin size altın, gümüş vb. şeyler verdiğini görmek; zenginleşeceğinize ve bahtınızın açılacağına işarettir.

Allame Meclisî: Peri, boş işlerle uğraşan hilekâr ve yalancı kimseye işarettir.

İbn-i Sîrîn: Güzel huylu ve neşeli peri görmek; baht ve izzete…

Çirkin ve üzgün peri görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Sevinçli bir periyi ölü olarak görmek; iş durumunuzun kötüye gideceğine...

Periyle savaştığınızı görmek; işinizin bozulacağına işarettir.

Kirmanî: Müslüman periler görmek; bir dostunuzla görüşeceğinize, bahtınızın açılacağına ve zenginleşeceğinize…

Kâfir periler görmek; sevmediğiniz biriyle karşılaşacağınıza, talihsizliğe ve üzüntüye işarettir.

Cabir Mağribî: Ölü ya da hasta peri görmek; durumunuzun kötüleşeceğine…

Perilerin hâkimi tarafından tokat yediğinizi görmek; zenginleşeceğinize ve bahtınızın açılacağına…

Perilerin evinize girdiğini ve onları tanıdığınızı görmek; gurbete gideceğinize ve çeşitli şehirler göreceğinize…

Perinin sizi alıp götürdüklerini görmek; hiç ummadığınız bir yerden yardım göreceğinize ve dileğinizin gerçekleşeceğine işarettir.

Çağdaş Ulema: Peri görmek; güzel ve duygusal bir olayla karşılaşacağınıza…

Periler tarafından kuşatılmak; iki sevgili arasında çekimser kalacağınıza ve hangisini tercih etmeniz gerektiği konusunda zorlanacağınıza…

Perilere elinizi uzatırken kaçıştıklarını veya kaybolduklarını görmek; sorunlu bir aşk hayatı yaşayacağınıza işarettir.

PEŞTAMAL

Çağdaş Ulema: Büyük peştamal görmek; kendinizin veya bir yakınınızın ağır bir hastalık geçireceğine işarettir.

PETROL

Çağdaş Ulema: Petrol görmek; pek yakında huzura kavuşacağınıza…

Petrolle ilgili iş yapmak; size rahatsızlık veren bir engeli ortadan kaldıracağınıza...

Petrol içmek; size oldukça faydası dokunan birinden nefret edeceğinize…

Yanmakta olan petrolden duman çıkmadığını görmek; oldukça değerli bir hediye alacağınıza veya maddî destek göreceğinize ve bu yardımların ardından geçim kaygısından kurtulacağınıza…

Yanmakta olan petrolden yoğun dumanlar yükseldiğini görmek; çıkacak bir olay yüzünden huzurunuzun kaçacağına…

Petrol satın almak; menfaat elde edeceğinize işarettir.

PEYGAMBER, PEYGAMBERLER (A.S)

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada peygamber görmenin on bir tabiri vardır:

1-Rahmet

2-Nimet

3-İzzet

4-Büyüklük

5-Zenginlik

6-Zafer

7-Saadet

8-Riyaset

9-Kudret

10-İki cihan saadeti

11-Bulunduğunuz veya uykuyu gördüğünüz yerde yaşayan insanlar için iyilik.

Hz. Adem'i (a.s) görmek; dindar biriyseniz, saygınlık elde edeceğinize…

Hz. Adem (a.s) ile konuştuğunuzu görmek; ilim öğreneceğinize…

Hz. Adem'in (a.s) elinizden tuttuğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza…

Hz. Adem'e (a.s) itaat etmediğinizi görmek; isyankâr olacağınıza ve kötü şeylerle karşılaşacağınıza…

Hz. Havva'yı (s.a) görmek; durumunuzun düzeleceğine, murada ereceğinize ve çok sayıda çocuğunuz olacağına…

Hz. Şeys'i (a.s) görmek; geçiminizin iyi olacağına ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Hz. İdris'i (a.s) görmek; işlerinizin ve akıbetinizin iyi olacağına…

Hz. Nuh'u (a.s) görmek; ömrünüzün uzun olacağına, ancak düşmandan yana sıkıntı yaşayacağınıza…

Hz. Hud'u (a.s) görmek; düşmanlarınız tarafından kınanacağınıza, ancak onlara galip geleceğinize…

Hz. Lut'u (a.s) görmek; işlerinizin iyi olacağına…

Hz. Salih'i (a.s) görmek; bir yerden bir yere taşınacağınıza, işlerinizin iyi olacağına ve hayır kapılarının yüzünüze açılacağına…

Hz. İbrahim'i (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle hacca gideceğinize…

Hz. İsmail'i (a.s) görmek; saygınlık kazanacağınıza ve hacetinizin reva olacağına…

Hz. İshak'ı (a.s) görmek; çocuklarınızdan yana üzüleceğinize, sonunda üzüntüden kurtulacağınıza ve mutlu olacağınıza…

Hz. Yakub'u (a.s) görmek; yakınlarınızdan bühtan işiteceğinize, sonunda saygınlık kazanacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…

Hz. Şuayb'ı (a.s) görmek; insanların size küseceğine, daha sonra durumunuzun düzeleceğine ve zengin olacağınıza…

Hz. Musa'yı (a.s) görmek; ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve daha sonra bu sorunların ortadan kalkacağına…

Hz. Harun'u (a.s) görmek; rahmet kapılarının yüzünüze açılacağına…

Hz. Davud'u (a.s) görmek; ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve perişan olacağınıza…

Hz. Yusuf'u (a.s) görmek; makam elde edeceğinize, malınızın çoğalacağına ve işlerinizin düzene gireceğine…

Hz. Zekeriya'yı (a.s) görmek; ibadet ve itaat ehli biri olacağınıza…

Hz. Yahya'yı (a.s) görmek; dünyevî işlerden uzaklaşıp kendinizi ahirete adayacağınıza…

Hz. Hızır'ı (a.s) görmek; daima emniyet içinde olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…

Hz. Danyal'ı (a.s) görmek; zorluklardan kolayca sıyrılacağınıza…

Hz. Yunus'u (a.s) görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…

Hz. Eyub'u (a.s) görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza ve karanlıktan aydınlığa çıkacağınıza…

Hz. İsa'yı (a.s) görmek; kötü olan işlerinizin yeniden canlanacağına ve ibadet ehli olacağınıza…

Hz. Muhammed'i (s.a.a) görmek; iki cihanda da saadet ehli olacağınıza; üzgünseniz sevineceğinize, borçluysanız borçlarınızın ödeneceğine, hapisteyseniz özgürlüğünüze kavuşacağınıza, korku içindeyseniz güvende olacağınıza, darlıktaysanız genişliğe çıkacağınıza ve fakirseniz zenginleşeceğinize… [Nitekim Süleyman, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Kim beni (rüyasında) görmüşse, gerçekten de görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez."]

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) belirli bir yerde feryat ettiğini görmek; o bölgenin mamurlaşacağına…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) bir şey yediğini görmek; malınızın humusunu veya zekâtını vermeniz gerektiğine…

Resul-i Ekrem'i (s.a.a) belirli bir yerde üzgün görmek; o bölgede İslam'ın zayıf düştüğüne veya hor karşılandığına işarettir.

Abdullah b. Abbas: Resul-i Ekrem'in cenazesini görmek; bulunduğunuz bölgede sıkıntı ve bela baş göstereceğine…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) cenazesinin arkasından gitmek; bidat ehli olacağınıza…

Resul-i Ekrem'i (s.a.a) ziyaret ettiğinizi görmek; mal varlığınızın artacağına ve saygınlık kazanacağınıza…

Resul-i Ekrem'in size hayıflandığını görmek; dinden çıkacağınıza işarettir.

Allame Meclisî: Rüyada peygamberleri görmek iyiye işarettir.

Resul-i Ekrem'i (s.a.a) görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan kimselerin hayır işler yapacaklarına, cenneti hak edecek bir iş yapacağınıza ancak bir şeye müptela olacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize, hapisteyseniz serbest kalacağınıza, fakirseniz zenginleşeceğinize, arzu ettiğiniz bir şey varsa çabucak gerçekleşeceğine, gurbetteyseniz vatanınıza geri döneceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, hastaysanız iyileşeceğinize, kâfirseniz Müslüman olacağınıza, günahkârsanız tövbenizin kabul olacağına… ["Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler."[158]]

Resul-i Ekrem'i öfkeli görmek; bulunduğunuz bölgede fitne çıkacağına, bir sıkıntı yaşayacağınıza ve Allah'ın gazabına uğramamak için tövbe etmeniz gerektiğine işarettir. Peygamberlerden ve meleklerden herhangi birini rüyada görmek, onları gerçekten de gördüğünüzü gösterir. Zira şeytanlar veya cinler onların şekillerine giremezler.

Hz. Habil’i (a.s) görmek; mümin, takvalı ve saygın biri olacağınıza, ancak çok çile çekeceğinize…

Hz. Şeys’i (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle ilim, hikmet, züht ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…

Hz. Nuh’u (a.s) görmek; ömrünüzün uzayacağına, sevineceğinize ancak sıkıntıya düşeceğinize…

Hz. İdris’i (a.s) görmek; büyük ve saygın bir kişi olacağınıza…

Hz. İbrahim’i (a.s) görmek; hacetinizin reva olacağına, hayır işlere yöneleceğinize…

Hz. İsmail’i (a.s) görmek; ölüm korkusu yaşayacağınıza ve çabucak mescit inşa edeceğinize…

Hz. İshak’ı (a.s) görmek; güçlü bir düşmanın size musallat olacağına, ancak onu alt edeceğinize…

Hz. Yakup’u (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Hz. Yusuf’u (a.s) görmek; iftiraya maruz kalacağınıza ve bu yüzden sıkıntıya düşeceğinize, ancak bu sıkıntıdan kurtulup makam ve izzet bulacağınıza…

Hz. Zekeriya’yı (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle çocuk sahibi olacağınıza ve duanızın kabul olacağına…

Hz. Yahya’yı (a.s) görmek; takvalı ve dindar biri olacağınıza ve (başkalarının) günahlarının akıbetinden güvende olacağınıza…

Hz. Şuayb’i (a.s) görmek; biriyle, zarar etmenize neden olacak bir muamele yapacağınıza…

Hz. Yunus’u (a.s) görmek; çok dua edeceğinize ve ağlayıp sızlayacağınıza…

Hz. Eyyub’u (a.s) görmek; bir hastalığa yakalanacağınıza, malınızı kaybedeceğinize, evlatlarınızın öleceğine, ancak Allah'ın inayetiyle kaybettiklerinizden daha fazlasını yeniden elde edeceğinize…

Hz. Davud’u (a.s) görmek; baht, kuvvet, izzet ve büyüklük elde edip zahit olacağınıza…

Hz. Süleyman’ı (a.s) görmek; devlet yönetiminde yer alacağınıza ve saygınlık kazanacağınıza…

Hz. Musa’yı (a.s) görmek; düşmanınızın şerrinden güvende kalacağınıza ve onları alt edeceğinize…

Hz. İsa’yı (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle temiz, bereketli ve güzel bir çocuk sahibi olacağınıza ve menfaat elde edeceğinize işarettir.

İbn-i Sîrîn: Peygamberler üç şekilde tabir edilir:

Ulu'l-Azm peygamberleri görmek; büyüklüğe…

Resulleri görmek; düşmana galip geleceğinize…

Nebileri görmek; dindarlığa…

Peygamber olduğunuzu görmek; kendinizi hangi peygamberin yerinde görmüşseniz o ölçüde sıkıntı yaşayacağınıza ve daha sonra rahatlığa çıkacağınıza…

Resul-i Ekrem'i (s.a.a) öfkeli görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların İslam'a riayet etmediklerine…

Resul-i Ekrem'i (s.a.a) mutlu görmek; Resul-i Ekrem'in bulunduğunuz bölgede yaşayan insanlardan razı olduğuna işarettir.

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) herhangi bir uzvunu eksik görmek; bu rüya, sahibine göre tabir edilir. Çünkü Peygamberimizi iyiler de görebilir, kötüler de… İyi insanlar için müjdeleyici, kötü insanlar için korkutucudur. İyileri iyiliklere teşvik eder, kötüleri günahları karşısında korkutur ve tövbe etmelerini ister.

Kirmanî: Herhangi bir peygamberi kendi makamında mutlu görmek; makam ve saygınlık elde edeceğinize ve düşmanlarınıza galip geleceğinize…

Herhangi bir peygamberi öfkeli görmek ve bir şeyler söylediğini duymak; o peygamberin ilminden nasipleneceğinize ve mutlu olacağınıza…

Bir peygamberi öldürdüğünüzü görmek; ahdinize vefa etmeyeceğinize ve emanetlere sadık olmayacağınıza…

Resul-i Ekrem'i (s.a.a) bulunduğunuz şehirde veya sokakta görmek; o bölgede bolluk olacağına…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) herhangi bir yerinin kızardığını görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların inançlarında zayıflık olduğuna…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) size taze veya kuru meyve verdiğini görmek; aldığınız meyve miktarınca ilim ve hikmet öğreneceğinize…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) size bir giysi verdiğini görmek; dindarlığınızın artacağına işarettir.

Cabir Mağribî: Ulu'l-Azm peygamberleri görmek; bulunduğunuz yerde savaş çıkacak olursa halkınızın düşmana galip geleceğine, üzgünseniz sevineceğinize ve dindar olacağınıza…

Bir peygamberin bazı insanlara beddua ettiğini görmek; tövbe etmedikleri takdirde o insanların ilahî azaba uğrayacaklarına ve bu azaptan kurtulamayacaklarına işarettir.

Çağdaş Ulema: Hz. İsa'yı (a.s) çarmıha çekilmiş olarak görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza…

Peygamber olduğunuzu görmek; insanlar tarafından önemsenmeyeceğinize...

Peygamber görmek; Bir sırrınızın ortaya çıkacağına veya sahip olmak istediğiniz bir şeyden haber alacağınıza işarettir. Rüyada peygamberin verdiği haberler dikkatle incelenmelidir. Çünkü olaylar, genellikle hep bu haberler doğrultusunda gelişir.

PEYNİR

İbn-i Sîrîn: Rüyada peynir, kazanca işarettir.

Kurutulmuş peynir; bir yolculuktan elde edeceğiniz az mala…

Yaş peynir; kendi memleketinizde elde edeceğiniz bol kazanca işarettir.

Cabir Mağribî: Yaş peynir; kolay ve zahmetsizce kazanılan mal ve nimete…

Kurutulmuş peynir; yolculukta elde edilen az menfaate…

Ekmek ile peynir yemek; sıkıntılarla dolu yolculuğa ve bu yolculukta kazanılacak az menfaate işarettir. Bazı tabircilere göre ise bu rüya, hastalığa ve ardından çabucak iyileşmeye işaret eder.

PINAR

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada pınar görmenin beş tabiri vardır:

1-Cömert ve saygın kişi

2-Üzüntü ve sıkıntı

3-Musibet

4-Hastalık

5-Üzüntüyle birlikte geçimlik.

İbn-i Sîrîn: Hoş kokulu ve tatlı suyu olan bir pınar görmek; saygın ve cömert kişiye…

Pınar suyunun bulanık ve pis kokulu olduğunu görmek; üzüntü ve hastalığa…

Pınar suyuna dokunduğunuzu görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza…

Pınar suyunun gitgide arttığını görmek; bulunduğunuz bölgede bolluk ve bereketin artacağına…

Pınar suyunun azaldığını görmek; bulunduğunuz bölgede bolluk ve bereketin azalacağına…

Pınarın kuruduğunu görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan cömert birinin vefat edeceğine işarettir.

Kirmanî: Evinizde veya dükkânınızda bir pınar peyda olduğunu görmek; akan suyunun şiddetine göre üzüntü ve sıkıntıya…

Aynı suyun bulanık ve pis kokulu olduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntının daha da şiddetli olacağına…

Yukarıda belirtilen pınarda elinizi ve yüzünüzü yıkadığınızı görmek; esirseniz azat olacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, günahkârsanız tövbe edeceğinize ve hacca gitmemişseniz hacca gideceğinize işarettir.

Cabir Mağribî: Pınar görmek veya ona dokunmak, içindeki su miktarınca ömre işarettir. Tabir bakımından akıntısı olan su, durgun sudan daha iyidir.

Çağdaş Ulema: Temiz ve berrak bir pınar görmek; uzun bir uğraş neticesinde elde edeceğiniz büyük bir başarıya…

Bir pınardan bulanık su almak ya da içmek; ikiyüzlü bir kimseyle iş yapmak zorunda kalacağınıza işarettir.

PİLAV

Kirmanî: Pilav yemek; hacetinizin reva olacağına, hayır göreceğinize…

Etli pilav yemek; daha fazla hayra...

Sütlü pilav yemek; son derece iyiye…

Pilavla beraber ayran içmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

PİPO

Çağdaş Ulema: Pipo görmek; bir eski dosttan haber alacağınıza…

Pipo içmek; bir olayı beklenmedik bir şekilde aydınlığa kavuşturacağınıza, mutlu ve rahat bir aile yaşantınızın olacağına işarettir.

PİRAMİT

Çağdaş Ulema: Piramit görmek; mutluluğu uzaklarda bulacağınıza ve ilginç bir olayla karşılaşacağınıza işarettir.

PİRE

İbn-i Sîrîn: Pire, zayıf düşman demektir.

Bir pirenin sizi ısırdığını görmek; düşmandan ağır bir söz işiteceğinize…

Pire öldürdüğünüzü görmek; düşmanı alt edeceğinize…

Bedeninizde çok sayıda pire toplandığını görmek; halkın diline düşeceğinize ve bundan zarar göreceğinize işarettir.

PİRİNÇ

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada pirinç görmenin üç tabiri vardır:

1-Mal

2-Hacet

3-Menfaat.

İbn-i Sîrîn: Pirinç görmek; görülen miktar kadar zahmetle elde edilecek mala işarettir.

PİRİNÇ

Çağdaş Ulema: Pirinç; bedensel ve ruhsal sıkıntılara…

Pirinç pişirmek veya yemek; iyi bir geliriniz olacağına işarettir.

PİŞİRMEK

Çağdaş Ulema: Ekmek pişirmek; mutluluk ve saadete…

Pasta pişirmek; durumunuzun her zamankinden daha iyi olacağına...

Tatlı pişirmek; bazı arzularınızın gerçekleşeceğine işarettir.

PİYANO

Çağdaş Ulema: Piyano satın almak; gereğinden fazla para harcayacağınıza…

Piyano çalmak; zamanınızı boşa harcayacağınıza işarettir.

POLİS

Çağdaş Ulema: Rüyada polis, ahlakî kurallara uyma konusunda bir ikaz niteliği taşır.

Polis görmek; dikkatsizlik yüzünden yapmak üzere olduğunuz bir hataya…

Polisten yardım istemek; biriyle tartışacağınıza ve bu yüzden çok dikkatli olmanız gerektiğine…

Bir polise işiniz düştüğünü görmek; birtakım tatsızlıklar ve sınırlamalar nedeniyle huzursuzluk yaşayacağınıza…

Bir polisin size yardım ettiğini görmek; tatsız bir olayın iyilikle son bulacağına işarettir.

POSTACI

Çağdaş Ulema: Rüyada postacı görmek; sağlığa ve sevince işarettir.

PRANGA, BOYUNDURUK

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ayakta pranga olduğunu görmenin üç tabiri vardır:

1-Din yolunda istikamet

2-Evlilik

3-Yolculuktan dönmek.

Ayağınızda pranga olduğunu görmek; iyilik içindeyseniz iyiliğin, kötülük içindeyseniz kötülüğün sizde kalıcı olacağına işarettir.

Hz. Danyal (a.s): Söz sahibi birinin ayağına demir pranga vurulduğunu görmek; o kimsenin memleketini terk edeceğine ve başka bir yere yerleşeceğine…

Her iki ayağına da pranga vurulduğunu görmek; onun hâkimiyet elde edeceğine…

Ayağınızda pranga olduğunu ve bunu çözdüklerini görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza…

Ayağınızda gümüş pranga olduğunu görmek; bir kadına âşık olacağınıza ve onunla evleneceğinize…

Altın pranga görmek; yolculuğa çıkacağınıza veya hastalığa yakalanacağınıza…

Demir pranga görmek; uzak bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.

İbn-i Sîrîn: Ayaklarınıza pranga vurulduğunu görmek; korku içinde olacağınıza…

Mescitte olduğunuzu ve ayağınıza iki pranga vurulduğunu görmek; din yolunda veya namaz için istikamet edeceğinize…

Ayağınızda demir pranga olduğunu görmek; dinî inancınızın zedeleneceğine veya cimriliğe işarettir.

Kirmanî: Ayağınızda pranga olmasına rağmen sefere çıkmayı azmetmek; çıkacağınız bir yolculukta, orada uzun süreli kalacağınıza, ayağınızdaki prangalar ne kadar sağlam ve sıkı olursa, yolculuğunuzun da o kadar uzun olacağına…

Geniş pranga; hayra…

Bakır pranga; hayra…

Demir pranga; uzun süreli yolculuğa…

Halat pranga; dinî inanç uğruna yapılan yolculuğa...

Ağaç pranga; dinde fesat çıkarmak için yapılan yolculuğa…

Boynunuzda ağaçtan yapılmış bir boyunduruk olduğunu görmek; sizde başkasına ait bir emanet olduğuna, ancak henüz onu sahibine teslim etmediğinize…

Ayağınızda ağaçtan yapılmış bir pranga olduğunu görmek; Allah'a itaat üzere olduğunuza, eğer yolculuktaysanız sağlık ve esenlik içinde vatanınıza döneceğinize…

Boynunuzda tel boyunduruk görmek; bir kadından yana zahmet ve sıkıntıya düşeceğinize…

Altın boyunduruk görmek; maddî açıdan sıkıntıya düşeceğinize…

Bakır boyunduruk görmek; geçimden yana sıkıntıya düşeceğinize…

Ayağınıza pranga takıldığını görmek; münafık biriyle dost olacağınıza…

Ayağınızın urganla bağlandığını görmek; birinden menfaat görmeye işarettir.

Cabir Mağribî: Pranga veya kelepçe görmek, din yolunda sabitkadem olmak demektir. Nitekim Resul-i Ekrem de (s.a.a) bir hadisinde buna işaret etmiştir.

Hasta birinin ayağında pranga olduğunu görmek; o kimsenin hastalıktan kurtulacağına işarettir.

PUDRA

Kirmanî: Rüyada pudra görmek; üzüntü ve endişeye, bazı tabircilere göre de kavga veya münakaşaya…

Pudranız olduğunu görmek; bir işi yüzünden biriyle tartışacağınıza işarettir.

Cabir Mağribî: Sahip olduğunuz pudrayla yüzünüzü beyazlatmaya çalıştığınızı görmek; üzüntü ve endişe içinde olacağınıza işarettir.

PUSULA

Çağdaş Ulema: Pusula görmek; önemli bir konuda doğru olanı arayacağınıza ve onu bulacağınıza…

Pusulayı kaybetmek; utanç duyulacak bir iş yapacağınıza...

Pusulaya bakmak; yolculuğa çıkacağınıza işarettir.

PUT

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada put görmenin üç tabiri vardır:

1-Yalan ve batıl

2-Hilekâr münafık

3-Fesat ehli hain kadın.

Allame Meclisî: Put görmek; batıl bir yolla karşılaşacağınıza ve bundan sakınmanız gerektiğine işarettir.

İbn-i Sîrîn: Puta tapmak, batıl yolda olmaya ve Allah’a yalan isnat etmeye işarettir.

Çubuktan yontulmuş bir puta tapmak; münafıklığa…

Gümüşten yapılmış bir puta tapmak; nefsine uyarak size meyledecek bir kadına yaklaşacağınıza…

Kendinizi bir putun altından görmek; kötü bir işe ve mal toplamaya…

Demir veya bakır put görmek; din aracılığıyla maddî çıkar elde etmeye işarettir.

Kirmanî: Cevherden yapılmış put görmek; hükmetmek ve mürit toplamak için dinin araç edileceğine…

Putun cevherden ayrılıp uzaklaştığını görmek; dinden amacınızın haram mal elde etmek olduğuna…

Evinizde put olduğunu görmek; aklınızı ve bilginizi kullanamayacağınıza ve ne yapacağınızı şaşıracağınıza işarettir.

 www.medicentertv.com