Uzm. Dr. Berna ERMİŞ

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 2009-2013

Uzm. Dr. Berna ERMİŞ

Öğrenim Durumu:

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002-2008

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 2009-2013

Görevler:

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Asistan Hekim 2009-2013

Bitlis Devlet Hastanesi devlet hizmet yükümlülüğü 2013-2015

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi 2015-2017

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türk Tabipler Birliği

Eğitimler:

2010-2015 yılları arasında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği bünyesinde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur koordinatörlüğü ve süpervizyonu neticesinde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır.

2012 yılında Doç. Dr. Burhanettin Kaya koordinatörlüğünde EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma) teorik ve pratik uygulamaları eğitimini almıştır.

2016 yılında Dr. H. Alp Karaosmanoğlu koordinatörlüğünde Şema Terapi: Model ve Tekniler (40 saat) ve Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları (16 saat) 56 saatlik Şema Terapi Eğitim Programını tamamlamıştır.

2017- Şema Terapi süpervizyon uygulamaları Dr. H. Alp Karaosmanoğlu süpervizörlüğünde devam etmektedir.

2017 yılında CISED bünyesinde uygulanan 20 saatlik Vajinismus Workshop eğitimine katılmıştır.

2017 yılında Dr. Neslihan İskit koordinatörlüğünde Hamilelik Yogası Eğitmen Eğitimini tamamlamıştır.

Tez çalışması:

 "İki Uçlu Bozukluk Hastalarında Oksidatif Metabolizmanın ve Oksidatif DNA Hasarının İncelenmesi" Uzmanlık tez çalışması 2013

Yayınlar ve Bildiriler :

1. Berna Ermiş, Ahmet Ünal, Gökay Alpak, Mustafa Örkmez, Ayşe Binnur Erbağcı, Feridun Bülbül, Haluk Asuman Savaş. "İki Uçlu Bozukluk Hastalarında Oksidatif Metabolizmanın ve Oksidatif DNA Hasarının İncelenmesi" (2014 yılında 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde sözlü sunum yapılmış ve Araştırma Bildiri Ödülü'nü almıştır)

2. Ümit Sertan Çöpoğlu, Berna Ermiş, Mehri İğci, Esra Bozgeyik, Yusuf Z. İğci, M. Hanifi Kokaçya, Mustafa Arı, Haluk A. Savaş. " İki Uçlu Bozukluk Hastalarında BDNF Gen Promoter Hipometilasyonu" (2016 yılında Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi'nde Poster Bildiri Araştırma Teşvik Ödülü almıştır.)

3. Berna Ermiş, Burhanettin Kaya, Gökay Alpak. "Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanıları ile İzlenen Bir Olguda Eşlik Eden Vajinismusun EMDR ile Tedavisi. 2014 yılı 50. ulusal psikiyatri kongresi poster bildirisi

4. Alpak, Gökay; Bülbül, Feridun; Ünal, Ahmet; Tahsin Kılıç, Osman Hasan; Ermiş, Berna; Savaş, Haluk A.; Bez, Yasin. Asistanların elektrokonvulsif tedavi ile ilgili bilgi ve tutumları. TAF Preventive Medicine Bulletin . 2015, Vol. 14 Issue 1, p33-38. 6p

5. Feridun Bülbül, Gökay Alpak, Ahmet Ünal, Osman Hasan Tahsin Kılıç, Berna Ermiş, Haluk A. Savaş. Uzmanlık eğitimi gören hekimlerin metilfenidatı uygunsuz kullanımı ve metilfenidata yaklaşımları. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 24:2, 135-138

6. Demet Alıcı, Feridun Bülbül, Osman Vırıt, Ahmet Ünal, Abdurrahman Altındağ, Gökay Alpak, Hayri Alıcı, Berna Ermiş, Mustafa Örkmez, Seyithan Taysi, Haluk Savaş. "Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Oksidatif Metabolizmanın ve Oksidatif DNA Hasarının İncelenmesi" Psychiatry and Clinical Neurosciences 2016; 70: 109-115

Uyguladığı Terapiler:

1. Bilişsel Davranışçı Terapi

2. Şema Terapi

3. EMDR Terapisi

4. Vajinismus Terapisi

 

Kaynak: http://www.bernaermis.dr.tr/hakkimda.html