Psikiyatri Uzmanı -Prof.Dr. Olcay Yazıcı | Psikiyatr

1972’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu

Psikiyatri Uzmanı -Prof.Dr. Olcay Yazıcı | Psikiyatr

5 çocuklu bir subay ailesinin ikinci çocuğu olarak, 1948’de İstanbul’da doğdu. İlkokulu Diyarbakır ve Sivas’ta, ortaokulu Sivas, Elazığ ve Bingöl’de, liseyi Bingöl ve İstanbul’da okudu. 1972’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve askerlik görevi sonrası, 1974’de aynı fakültenin psikiyatri kliniğine asistan olarak girdi. Bu klinikte 1979’da uzman, 1982’de yardımcı doçent, 1986’da doçent ve 1995’de profesör olarak çalışmaya devam etti. Ekim 2010’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Asistanlığının ilk iki yılında ‘psikiyatrik bozuklukların biyolojik temelleri ve psikofarmakoloji’ konularına odaklanarak, uzmanlık tezini bu alanda yaptı. 1977 yılında, ‘duygudurum bozukluğu’ tanılı hastalara koruyucu tedavi uygulanan bir poliklinik çalışması başlatarak, Türkiye’deki  duygudurum bozukluğu merkezlerinin öncülerinden birisi oldu. İlk yıllarda “lityum polikliniği” adıyla yalnız başına yürüttüğü bu tedavi ve araştırma programı, uzmanlık sonrasında, diğer asistanların da görev ve eğitim aldığı bir tedavi, eğitim ve araştırma merkezine dönüştü; ve 1982 yılında Duygudurum Bozuklukları Birimi adıyla, zor hastaların tedavi edildiği bir eğitim ve araştırma merkezi olarak tanındı. Dr Yazıcı, 1991’de New York Albert Einstein Medical Center’da Prof van Praag yanında gözlemci olarak bulundu; daha sonra Türkiye Psikiyatri Derneği içinde Duygudurum Bozuklukları Çalışma Grubu’nun kurulma ve koordinatörlük görevlerinde yer aldı.

2006 yılında, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin bir etkinliği olarak ve Türkiye’nin tüm komşu ülke psikiyatristlerini bir araya getiren, “Üç Denizin Buluşması” adlı uluslararası bir duygudurum bozuklukları sempozyumunun da, Prof Hagop Akiskal ile birlikte, eşbaşkanlığını yaptı. 2002-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde, psikiyatri hastalarının klinikte yapmış olduğu resimlerin topluma sergilenerek, “psikopatolojik sanat” ve ‘sanatla tedavi’ konularının bilimsel ortamlar ve medyada tartışılmasını içeren, “Çığlığın Işıkla Buluşması” projesini yönetti. Daha sonra, Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği (ISBD) ile ilişkili olan, Türkiye Bipolar Bozuklukları Derneği’nin kurucu başkanı oldu. Halen, serbest çalışması yanında, Türkiye Psikiyatri Derneği Duygudurum Bozuklukları Çalışma Grubu ve Türkiye Bipolar Bozuklukları Derneği içindeki bilimsel etkinliklerini sürdürmektedir. Başlıca duygudurum bozuklukları konusunda olmak üzere, uluslararası ve ulusal nitelikte çok sayıda bilimsel sunum ve yayını bulunmaktadır.

 

KAYNAK: http://www.olcayyazici.com.tr/hakkinda/