Avukat Müjde Harput Apak / Apak Hukuk - İzmir - İstanbul

Apak Hukuk Arabuluculuk ve Danışmanlık Bürosu

Avukat Müjde Harput Apak /  Apak Hukuk - İzmir - İstanbul

Avukat Müjde Harput Apak /  Apak Hukuk - İzmir - İstanbul

Apak Hukuk Hakkında

Müvekkil menfaatleri ile müspet hukukun iş hayatı ve sermaye piyasası şartlarında en iyi şekilde dengelenmesi suretiyle, müvekkil sırları hususunda ketûmiyet ve hizmette kalite prensipleri çerçevesinde, müvekkillerimizi yurtiçinde ve yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek ve muhtemel ve mevcut sorunları çözüme kavuşturmaktır.Apak Hukuk Arabuluculuk ve Danışmanlık Bürosu, medenî insan ilişkilerinden kaynaklanabilecek muhtemel ve mevcut tüm konu ve sorunların müvekkilleri menfaatine idare edilmesi ve çözümlenmesi için modern hayatın sunmuş olduğu tüm imkânlardan faydalanarak uluslararası ve akademik bağlantılarını da kullanmak suretiyle hizmet üretmektedir. Bu bağlamda avukatlık mesleği ve hizmeti, sadece kamu hizmeti niteliğini haiz bir serbest meslek ve faaliyet olarak değil ve fakat hukukî münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukukî mesele ve ihtilâfın en başta müvekkil menfaatine, adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasının temini bakımından modern iş idaresi kural ve teknikleri dahilinde son derece faal bir iş sahası olarak idrak edilmektedir.

Büromuz sorunsuz dünya olmaz gerçeğini benimsemiştir. Ancak hukukî ihtilâflar hususunda sahip olduğu derin tecrübe ve bilgi birikimi, ortak bir akıl yaratarak hukukî münasebetlerin daha düzenlenme aşamasında en az sorun en yüksek kazanç ilkesinden hareketle farklı çözümler sunmaktadır. Bunların başında Türk Hukuk sisteminde var olan ancak fazla kullanılmayan tahkim uygulaması gelmektedir. Yargı sisteminin başta ucuz gibi görünse de yıllara yayılan çözüm (bazen çözümsüzlük) yolları neticede iş sahiplerini yıldırmaktadır. Tahkim uygulamasında ise, tahkim şartı daha hukukî münasebetin tanzimi esnasında taraflarca kararlaştırılabilmekte ve taraflarca belirlenecek hakemlerin seçeceği baş hakemin başkanlığında oluşacak 3 kişilik hakem heyeti ihtilâfa yine taraflarca başta belirlenecek hukuk kuralları çerçevesinde çözüm getirmektedir. Büromuz merkezi Paris’de bulunan ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ile ve ICC tarafından Türkiye’de çalışılan hakemlerle ilişki içerisindedir.

Büromuz tarafından alınan işler en iyi neticeye ulaşabilmek için müvekkilin gerçek arzusu da ortaya konulduktan sonra işin vasıf ve mahiyetine göre akademik destek de temin edilerek en kaliteli şekilde halledilmektedir. Bunun için her zaman bir kıdemli avukatın gözetim ve denetiminde iş, uzmanlık alanına göre ilgili avukata tevdi edilmekte ve en hızlı çözüm yolu uygulamaya konulmaktadır.
Hukukî ihtilâfın kaçınılmaz olması hâlinde, ihtilâfın çözümü tecrübe, akıl ve bilgi üçgeninde tartışılarak müvekkil açısından en doğru çözüm belirlenerek müvekkilin de muvafakati alındıktan sonra ihtilâfın halli için hareket edilmektedir. Muhtemel ve mevcut hukukî ihtilâfların çözümünde müvekkil menfaati müspet hukuk ile dengelenerek en üst seviyede korunmaktadır.

http://apakhukukburosu.com/v01/doctor/avukat-m-jde-harput-apak

Avukat Müjde Harput Apak / Apak Hukuk