Uzman Klinik Psikolog Soner EROL

Hem bireysel,hem de grup ortamında Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi ve Cinsel Terapi

Uzman Klinik Psikolog  Soner EROL

Uzman Klinik Psikolog  Soner EROL'un özgeçmişini, uzmanlık alanları,eğitimleri ve Danışan yorumlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖZGEÇMİŞ

Psikoloji Lisans : Hacettepe Üniversitesi ---- Klinik Psikoloji Yüksek Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Bilişsel Davranışçı Psikoterapist Sertifikaları :
1. European Association Behavioral Cognitive Therapies
2. Academy of Cognitive Therapy
Mesleki Deneyim :
Adana Bölge Devlet Hastanesi (2002-2019)
Proaktif Psikoloji : (Psikoterapi , Cinsel Terapi , Eğitim ve Uygulama Merkezi)
Mesleki Üyelikler :
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ,
International Association for Cognitive Psychotherapy,
Academy of Cognitive Therapy
Mezuniyet Sonrası Alınan Eğitimler:
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı: Proje ve Süreç Yönetimi,
Doç. Dr. Çiğdem Soykan: (TPD) İntihar, Kriz ve Krize Müdahale,
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD): Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları,
Prof. Dr. Arşaluys Kayır: Vajinismus; Nedenler, Ayırıcı Tanı ve Tedavisi,
Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar: Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Temel Düzey Eğitimi:
Psikoterapide Temel İlkeler, Görüşme ve Değerlendirme Becerileri,
Bilişsel-Davranışçı Terapi,Tarihsel Gelişim, Psikopatoloji Kuramı ve Temel İlkeler,
Değerlendirme, Kavramlaştırma, Formülasyon, Bilişsel ve Davranışçı Teknikler,
Depresyon’un Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,
Panik Bozukluğu ve Agorafobi’nin Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,
Özgül Fobilerin Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,
Obsesif-Kompulsif Bozukluk’ta Bilişsel-Davranışçı Model ve Tedavi,
Sosyal Anksiyete Bozukluğu’nun (Sosyal Fobi) Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,
Sınav Anksiyetesi’nin Bilişsel-Davranışçı Terapisi,
Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,
Somatoform Bozukluklar’da Bilişsel-Davranışçı Tedavi,
Kişilik Bozuklukları’nda Bilişsel-Davranışçı Model ve Terapi,


Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar:
Bilişsel-Davranışçı Sistem Analizi Psikoterapisi (CBASP),
Bilişsel-Davranışçı Aile ve Çift Terapisi
Prof. Dr. Aslıhan Dönmez:
İletişim Teknikleri ve Sosyal Beceri Eğitimi,
Prof. Dr. Selçuk Aslan:
Stres ve Stres Yönetimi,
Doç. Dr. S. Olga Güriz:
Rasyonel Emotif Terapi (Akılcı Duygusal Davranış Terapisi),
Prof. Dr. Kültegin Ögel:
Motivasyonel Terapi,
Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak :
Şema Terapi,
Doç. Dr. Emre Sargın:
Diyalektik Davranışçı Terapi,
Doç. Dr. Fatih Yavuz:
Farkındalık Temelli Terapiler ve Mindfulness Tekniklerin Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Kullanımı,
Acceptance and Commitment Therapy (ACT), (Kabul ve Kararlılık Terapisi)
Doç.Dr. Kadir Özdel:
Grup Ortamında Bilişsel-Davranışçı Terapi,
Prof. Dr. Emine G. Kapçı, Prof. Dr. Runa İ. Uslu:
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel-Davranışçı Tedavi,
Prof. Dr. Selçuk Aslan:
Uyku Bozuklukları’nda Bilişsel-Davranışçı Terapi,
Prof. Dr. Aslıhan Dönmez:
Obsesif-Kompulsif Bozukluk’ta Prolonged Exposure Terapi,
Prof. Dr. Selçuk Aslan:
Sosyal Anksiyete Bozukluğu’nda (Sosyal Fobi) Prolonged Exposure Terapi,
Prof.. Dr. Levent Sütçügil:
Post Travmatik Stres Bozukluğu’nda Bilişsel-Davranışçı Tedavi,
Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nda Prolonged Exposure Terapi
Doç.Dr. S. Olga Güriz:
Patolojik Kumar’ın (Kumar Bağımlılığı) Bilişsel-Davranışçı Tedavisi,
Prof. Dr. Aslıhan Dönmez:
Yeme Bozuklukları’nda (Anoreksia Nervoza, Bulimia Nervoza) Bilişsel-Davranışçı Tedavi,
Doç.Dr. S. Olga Güriz:
Obezite’nin Bilişsel-Davranışçı Psikoterapisi,
Dr. B. Türküler Aka:
Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Duygu Düzenleme,
Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar:
Dirençli Olgularda Bilişsel-Davranışçı Tedavi,
Psikotik Bozukluklarda Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi
Prof. Dr. Robert Segraves:
Biopsychosocial Model For the Treatment of Sexual Dysfunction (Seks Tedavilerinde Biyopsikososyal Tedavi),
Dr. Mükerrem Güven, Dr. Gülay Oğuz:
Alkol ve Sigara Bağımlılığında Bilişsel-DavranışçıTedavi,
Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Doç. Dr. Haldun Soygür, Dr. Uğur Çakır:
Şizofreni Tedavisinde Psikoterapötik Müdahaleler,
Prof. Dr. Kültegin Ögel:
Mindfulness Based Therapy (Farkındalık Temelli Terapiler),
Prof. Dr. Selçuk Aslan:
Rüyaların Biyolojik Temelleri,
Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar:
Rüyaların Bilişsel-Davranışçı Psikoterapide Kullanımı,
Prof. Dr. Levent Sütçigil:
Kabus bozukluklarının tedavisi (Dream Rehearsal),
Prof. Dr. Maria Ceu Salvador:
The Price of Success: Understanding and Managing Anxiety In School Performance Situations (Sınav Kaygısı-Sınav Fobisi, Performans Anksiyetesi),
Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu, Dr. Mükerrem Güven, Dr. Sedat Batmaz:
Bipolar Bozuklukta Kognitif-Davranışçı Terapi,

Dr. Axel Wurz, Prof. Dr. Volkan Topçuoğlu, Dr. Mükerrem Güven:
Kognitif ve Davranış Terapilerinde Metafor Kullanımı,
Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar, Doç. Dr. Mehmet Ak, Dr. Nergis Lapsekili, Dr. Fatih Yavuz:
Duygu, Düşünce Davranış: Duygu Odaklı Terapi, kabul ve kararlılık Terapisi, Kognitif-Davranışçı Terapi,
Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu:
Değişik Klinik Tablolarda İntrüzif Düşüncelerin Çalışılması,
Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur:
Depresyon ve ruminatif Düşünceler,
Yaygın Anksiyete Bozukluğunda İntrüzif Düşünceler,
Dr. Erhan Ertekin:
Obsesif-Kompülsif Bozuklukta İntrüzif Düşünceler,
Dr. Berk Murat Ergün:
Travma Sonrası Stres Bozuklukta İntrüzif Düşünceler,
Kognitif-Davranışçı Terapi Temelli Yeni Yaklaşımlar:
Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur:
Metakognitif Terapi,
Farkındalık Temelli Terapiler,
Dr. Berk Murat Ergün:
Diyalektik Davranışçı Terapi,
Doç. Dr. Kadir Özdel :
Bilisşel Davranışçı Psikoterapiler Temel Eğitimi :
Bilişsel Davranışçı Kavramlaştırma ve Formülasyon , Bilişsel Terapi Seansının Yapısı ve Seansların Yapılandırılması, Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif, Otomatik Düşüncelerin Saptanması ve Ele Alınması, Depresyonun Bilişsel Davranışçı Tedavisi,panik bozukluğunda bilişsel davranışçı tedavi, , Özgül Fobilerde(hayvan fobileri,asansör fobisi,uçuş fobisi…vb) Bilişsel Davranışçı Tedavi, Sınav Kaygısında( sınav fobisi,test anksiyetesi) Bilişsel Davranışçı Tedavi, Sosyal Anksiyete(Sosyal Fobi)Bilişsel Davranışçı Tedavi, Obsesif-Kompülsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli , Obsesif Sorunların Bilişsel Davranışçı Tedavisi; Kompülsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi, Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi, Somatizasyon ve Sağlık Anksiyetesinde Bilişsel Davranışçı Tedavi, Konversiyon Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Yaklaşım, Bilişsel Kişilik Kuramı,Temel İnanç ve Ara İnançların Saptanması ve Değiştirilmesi,
Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar,
Generic Principles for Psychotherapy. A Modern Analytic Perspective,

Prof. Dr. Niklas Törneke :
Use of Metaphor in Psychotherapy ,
Prof. Dr. Aslıhan Dönmez :
Obezite Tedavisi , Sağlıklı ve Kalıcı Zayıflama için BDT,
Dr. Arzu Erkan Yüce :
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisinde Çift, Aile ve İlişki Terapisi,BDT ve Şema Terapi Yaklaşımları,
Prof. Dr. Tezan Bildik :
Gençlerde Bipolar Bozukluk Prodrom Döneminde Erkan Müdahale ,
Doç. Dr. Kadir Özdel :
Bilişsel Davranışçı Terapi Perspektifinde Vajinismus ,
Prof. Dr. Hakan Türkçapar :
Metacognitive Training,
Doç. Dr. Vahdet Görmez:
Emetofobi ve Tripofobide Bilişsel Davranışçı Terapi,
Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve Doç. Dr. Fatih Yavuz:
Bilişsel Terapi ve Act Açısından Uygulamalı Vaka Formülasyonu ve Klinik Değerlendirme,
Dr. Satwant Singh :
Hoarding Disorder : New Horizons,
Prof. Dr. Levent Sütçigil :
Yaraya Dokunmaya Gönüllü Olmak : Travmada Terapist Olmak,
Prof. Dr. Hakan Türkçapar :
Düzenli Konsültasyon ve Klinik Süpervizyon…

UZMANLIK VE ÇALIŞMA ALANLARI

Hem bireysel,hem de grup ortamında Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi ve Cinsel Terapi uygulamalarıyla çalıştığım sorun alanları: Depresyon, Distimi, Siklotimi, İlaç Tedavisine ek olarak Bipolar Bozukluk, Yaygın Anksiyete (Genellenmiş Kaygı) Bozukluğu, Panik Bozukluk, Obsesif-Kompulsif (Saplantı-Zorlantı) Bozukluğu, Agora Fobi, Özgül Fobi (Basit Fobi, Spesifik Fobi), Sosyal Fobi (Sosyal Anksiyete Bozukluğu), Performans Kaygısı, Sınav Fobisi (Sınav Anksiyetesi, Sınav Kaygısı), Travma Sonrası Stres Bozukluğu (Post Travmatik Stres), Somatizasyon, Konversiyon, Ağrı Bozukluğu, Sağlık Anksiyetesi (Hipokondriazis), Beden Dismorfik Bozukluğu (Dismorfofobi), Kadın ve Erkekte Cinsel İstek ve Tiksinti Sorunları, Kadında Uyarılma sorunları, Erkekte sertleşme Bozukluğu (iktidarsızlık, Empotans, Erektil Disfonksiyon), orgazm sorunları (Anorgazmi), Denetimsiz Boşalma (Erken ya da Geç Boşalma, Prematür Ejekülasyon), Disparoni, Vajinismus, Anoreksia Nervoza, Bulimia Nervoza, İnsomnia, Öfke Denetimi, Stres Yönetimi, İlişki Sorunları...

DANIŞAN YORUMLARI

Ahmet A.

10 yıldır yaşamadığım atak kalmadı tabiki tanışmadığım terapistte Ankarada en ünlü doktorlara tüm teknolojik cihazlara bunlar sadece reklam arkadaşlar. Mucize beklemeyin mucize sizlersiniz bunu ortaya çıkartmak için Soner hocayla tanışmanız gerekli.. kendisini 3 yıl önce aramış ama cesaret edip seansına katılmamıştım bigün fenalaşınca dedimki tanışmam gerek her hafta düzenli seans yaptık ve dediğim gibi sizdeki "Mucizeyi" o çıkartıyor şiddetle Soner hocayı tavsiye ediyorum.. 

Ayşe Nur B.
Hem meslektaşım hem de hocam olduğu için çok şanslıyım. Soner hocamın yanında staj yapma imkanım oldu. Mesleki bilgilerimin yarısını ondan öğrendim her zaman elinden geldiğince alanındaki öğrencilere ve meslektaşlarına yardımcı olan ve destek veren biridir. Çalışma disiplinine ve mesleki tecrübesine bizzat şahit olan birisi olarak gönül rahatlığıyla önerebileceğim bir psikologtur. Sadece psikolojik destek alanında çalışmakla kalmayıp ofisinde eğitimler açması ve staj imkanı sunmasıyla da alanda öne çıkan bir isimdir. Çalışma koşulları ilk önce güven esasına dayanır ve en çok güven ilişkisine dikkat eder. İşini titizlikle ve meslek etiğine dikkat ederek yapar. 
Rabia G.
Soner hocanın meslektaşı olarak danışanlarla ilişkisi, mesleğine verdiği önem olsun hepsine şahit oldum. Mesleki bilgi konusunda ise şüphesiz bu meslekte güvenebileceğimiz sayılı insanlardan bir tanesi. Danışanların memnuniyetine ve ilerlemelere şahit oldukça kendisinin mesleki bilgisine olan güvenim daha çok artıyor. Kendisinin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanma fırsatım olduğu için çok şanslıyım:) Psikolog olarak kendisinden öğreneceğim daha çok fazla şeyin olduğunu düşünüyorum. Bu yolda kendisiyle yürüdüğüm için çok mutluyum:) 
Adres: Proaktif Psikoloji
Kurtuluş Mah. 64021 Sok. Dr. Salim Serçe Apt. Kat:1 No:1 Seyhan
Adana